Jēkabpils novada jauktais koris “Putni”

31.05.2016.

Par novada jaukto kori “Putni” stāsta kora bijusī diriģente Santa Kasparsone:

“Nu jau, gandrīz pirms pieciem gadiem, man-Santai Kasparsonei, piezvanīja Jēkabpils novada pārstāve un uzaicināja dibināt novada jaukto kori. Pirmajā brīdī es atteicu, jo nekad nebiju strādājusi ar pieaugušiem cilvēkiem (esmu mūzikas skolotāja Jēkabpils 3.vidusskolā). Bet tad mani pārliecināja, lai aizbraucot paskatīties, kas un kā, varbūt nemaz nesanākšot kolektīvs. Es aizbraucu. Pirmā tikšanās bija Zasas kultūras namā 2012. gada septembrī. Kad iegāju zālē, mani sāka sveikt ar ziediem kā kora diriģenti un vadītāju….šokiņš…atpakaļceļa nav…tā sapratu, un atteikt vairs nebija manos spēkos. Pirmajā gadā koris bija lielākais pēc skaita, manuprāt,pat visā Zemgales novadā! 64 dalībnieki un es!!!

Jāiegulda liels darbs, to sapratu pēc pirmajiem mēģinājumiem, dziedātāji ļoti vēlējās dziedāt, bet kas ir notis,dinamika un citi muzikāli termini, viņi protams nezināja. Tas ir pilnīgi pašsaprotami, jo mani dziedātāji ir no ikdienas rūpēm un darbiem izrāvušies, ar degsmi acīs un sirdī, priecīgi par pirmajiem mazajiem koncertiem un iemācītajām dziesmām. Tad tuvojās Dziesmu svētki… gāja grūti, likās pat neiespējami apgūt repertuāru, bet mēs to paveicām, mēģinot līdz vēlam vakaram ar lielu neatlaidību, daloties pa balsu grupām, mums ir tāda iespēja, jo mūsu korī ir arī kormeistare, kas palīdz strādāt ar sieviešu balsīm – Anita Ķikute. Par skates rezultātiem bijām ļoti priecīgi, jo uzreiz ieguvām Otrās pakāpes diplomu un saņēmām iespēju piedalīties XXV Vispārējos dziesmu un deju svētkos. Tas bija piedzīvojums mums visiem ar ļoti pozitīviem iespaidiem un emocijām, kas paliks atmiņās mūžam.

Kora profesionālais līmenis aug ar katru gadu. Mūs apbrīno vietējie dziedātāji, diriģenti, kas seko mūsu attīstībai. Pagājušā gada skatē ieguvām Pirmās pakāpes diplomu, kas ir kā apliecinājums tam, ka mēs varam. Un es varu viennozīmīgi teikt, ja ir dziedāt gribēšana un kolektīvā aura – ģimeniska, sirsnīga,vienam otru cienoša, tad grūtības ir pārvaramas jebkuros “laika” apstākļos. Arī koncertmeistare ir pievienojusies mūsu pozitīvajam kolektīvam, vienmēr atsaucīgā, ar humoru apveltītā Anita Godiņa. Putni kāsī turās kopā, nekad nevienu nepametot! Un mēs tādi esam!

Kāpēc nosaukums “Putni”? Kad uzņēmos vadību jaundibinātajam kolektīvam, ilgi nebija jādomā. Katru otrdienas vakaru, trīs autobusiņi ar dziedātājiem ierodas no tuvākajām apkaimēm… 1. – no Jēkabpils, 2.- no Rubeņiem, 3.- no Dunavas puses. Mēs kā putni salidojam uz Zasas kultūras namu, lai strādātu, priecātos un satiktos. Mēs esam viena liela ģimeniska saime – šobrīd 40 putni ļoti dažādos vecumos (no 14-65 gadiem). Un vēl, patiess prieks, ka kolektīvā dzied arī ģimenes (vīrs ar sievu, meita ar māti, brāļi un māsas).

Mēs ne tikai strādājam, bet arī kopā atpūšamies, tā izveidojās mūsu kopā būšanas tradīcija. Katru vasaru obligāti piedalāmies kādā no Valsts mēroga pasākumiem,piem. pagājušo gadu Viļķenē “Baumaņu Kārļa himnas godināšanas gadadienā”, šogad, 2.jūlijā dosimies uz Kuldīgu, Kurzemes dziesmu svētkiem, un šo pamatpienākumu sākām apvienot ar ekskursiju. Kopā būšana pēc labi padarīta darba pie dabas krūts: nakšņošana teltīs, zupas vārīšana uz ugunskura lielajā čuguna katlā, laivošana pa Gauju, koncerta apmeklēšana “Vasarassvētki Bīriņos, “šogad kopā bridīsim pāri Ventas rumbai…tā lūk mēs atpūšamies, jo esam dabas bērni – “Putni”. Mēs visu darām kopā un mums pat ir savs sauklis – “Vai nu visi, vai neviens!”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv