Izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā

Download PDF

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas nolikuma 5.14.punktu, ir izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu plāna izstrādei un izpildes koordinēšanai 2017.-2021. gadam 9 cilvēku sastāvā:

  1. Jānis Subatiņš – izpilddirektors;
  2. Inta Tomāne – Rubene kultūras nama vadītāja – koordinatore;
  3. Ingrīda Feldmane – īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;
  4. Kaspars Sēlis – informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists;
  5. Jurgita Bareika – jaunatnes lietu speciāliste;
  6. Uģis Vārslavāns – Dunavas pamatskolas direktors;
  7. Olita Spēka – Zasas vidusskolas direktore;
  8. Raimonds Jaudzems – Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs;
  9. Maruta Cankale – Kalna pagasta pārvaldes vadītāja.

Darba grupas uzdevums ir izstrādāt pasākumu plānu un iepazīstināt ar to novada domi, plānu popularizēt, pēc nepieciešamības veikt tā aktualizāciju un izpildes koordinēšanu.

Par pašvaldības koordinatoru sadarbībai ar Kultūras ministrijas izveidoto Latvijas valsts simtgades biroju un citām institūcijām nozīmēta Inta Tomāne.

Darba grupai pēc nepieciešamības ieteicams sastādīt pasākumu plānu, un, veicot tā koordinēšanu, pieaicināt citu nozaru pārstāvjus un nozīmēt atbildīgos par pasākumiem.

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv