Godina Jēkabpils novada stiprās ģimenes

Download PDF

2015.gada 7.novembrī Kalna pagasta kultūras namā notika nu jau sesto reizi Jēkabpils novada apaļo kāzu jubileju pasākums „Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot”, uz kuru bija pieteikušies 17 pāri. Svinīga stipro ģimeņu godināšana nu ir kļuvusi par novada tradīciju. Uz šo pasākumu parasti tiek aicināti tie pāri, kuri svin Sudraba kāzas, kad kopā nodzīvoti 25 gadi, Pērļu kāzas, kad par prieku mīļajiem un apbrīnu apkārtējiem kopā aizvadīti 30 gadi, Rubīna kāzas, kad, nepadodoties grūtībām un spējot vienam otrā ieklausīties, kopā nodzīvoti 40 gadi, Zelta kāzas, kad cieņā un uzticībā aizvadīti 50 gadi un Dimanta kāzas, kad viens otram līdzās stipri un izturīgi kopā gājuši 60 gadus.

2015.gadā Jēkabpils novadā Sudraba, Pērļu, Rubīna, Zelta un Dimanta kāzu jubilejas svinēja 80 stipras ģimenes: Sudraba kāzas svinēja – 25 pāri; Pērļu kāzas – 29 pāri; Rubīna kāzas – 13 pāri; Zelta kāzas – 10 pāri un Dimanta kāzas – 3 pāri.

Cauri dzīves grūtībām viņus ir vadījusi uzticība, sapratne un spēja piekāpties īstajā brīdī.

Draudzīgi sadevušies rokās, kultūras nama zālē ienāca pāri, kuri savas kopdzīves lappusēs ierakstījuši divdesmit piecus, trīsdesmit, četrdesmit un piecdesmit skaistus gadus. Katrs pāris tika sumināts atsevišķi. Prieku par savu kādreizējo „jāvārdu” pasākuma laikā apliecināja 14 pāri:

SUDRABA kāzās tika godināti 6 laulātie pāri:

 • Ņina un Andris Caunes (Kalna pagasts)
 • Gita un Sergejs Lavrinoviči (Ābeļu pagasts)
 • Sarmīte un Juris Aleksejevi (Ābeļu pagasts)
 • Regīna un Māris Marcinkeviči (Dunavas pagasts)
 • Silvija un Guntars Krēsliņi (Dignājas pagasts)
 • Aīda un Andis Bikaunieki (Dignājas pagasts)

PĒRĻU kāzās tika godināti 5 laulātie pāri:

 • Rita un Aigars Dekšņi (Kalna pagasts)
 • Ināra un Rūdis Nazarovi (Kalna pagasts)
 • Inita un Andris Vilcāni (Leimaņu pagasts)
 • Anita un Dainis Tauriņi (Leimaņu pagasts)
 • Sarma un Aivars Kakstes (Rubenes pagasts)

RUBĪNA kāzās tika godināts 1 laulātais pāris:

 • Velga un Andris Bruki (Leimaņu pagasts)

ZELTA kāzās tika godināti 2 laulātie pāri:

 • Felicija un Inārs Bites (Zasas pagasts)
 • Ņina un Aldis Rudzīši (Ābeļu pagasts).

Sirsnīgā atmosfērā pāri saņēma ziedus un laba vēlējumus no

bērniem, mazbērniem un citiem tuviniekiem.

Apsveikuma vārdus sacīja arī dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Ina Gusāre, un Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš, pēc tam aicinot pārus parakstīties stipro ģimeņu Goda grāmatā. Klātesošos pārus ar muzikāliem priekšnesumiem visu vakaru priecēja dziedošais duets Inga un Normunds, kas uzbūra ļoti romantisku un dvēselisku gaisotni. Saskandinot šampanieša glāzes, jubilāri sniedza viens otram skūpstu tāpat kā tai pirmajā un neaizmirstamajā kāzu dienā. Īpaši kļuva arī mirkļi, kad apsveiktie fotografējās savas kāzu jubilejas piemiņas bildei, un kungi, gluži kā jaunībā, aicināja savas dāmas uz pirmo kāzu valsi, apliecinot, ka mīlestība ir vērtība, kas vijas cauri gadsimtiem.

Jēkabpils novada pašvaldībai un dzimtsarakstu nodaļai ir prieks, ka spējam tādus svētkus šīm Stiprajām ģimenēm uzdāvināt. Mūsu bagātība ir ģimene, dzimta. Paldies jums, godātie jubilāri! Paldies visiem atsaucīgajiem, radošajiem un idejām bagātajiem Jēkabpils novada kultūras darbiniekiem un Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā un finansēšanā.

 

Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties šeit.

 

Aija Šalkovska,

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv