Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2015. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība līdz 2015. gada 16. oktobrim aicināja iedzīvotājus izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu 2015. gada Valsts svētkos.

Novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija kopā saņēma un izskatīja 37 pieteikumus (divus no tiem apvienojot vienā, jo par vienu personu bija iesniegti divi pieteikumi), kā arī, pēc saviem ieskatiem, pievienoja vēl 3 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 97. proklamēšanas gadadienu un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu  par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē 19 personas:

Vārds, uzvārds Nominācija Pagasts
Inga un Ingus Stūrmaņi Ģimene Dignājas
Ņina un Aldis Rudzīši Ģimene Ābeļu
Sandra un Āris Radiņi Ģimene Rubenes
Vilnis Stūrītis Skolotājs Ābeļu
Ingūna Klaucāne Skolotājs Zasas
Jānis Kokins Skolotājs Zasas
Ilga Vēvere Skolotājs Dignājas
Ināra Kantāne Jubilārs Rubenes
Zenta Skujiņa Aktīvākais pensionārs Leimaņu
Ieva Ģeidāne Jaunietis Zasas
Eva Strika Jaunietis Zasas
Pāvels Strašnovs Uzņēmējs Ābeļu
Jānis Misters-Mistris Uzņēmējs Kalna / izvirzīja komisija
Hardijs Kortmans Sabiedriskais darbinieks Zasas
Valija Flandere Sabiedriskais darbinieks Dunava / izvirzīja komisija
Antons Breidaks Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks a/s “Latvijas valsts meži”
Ina Sēle Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņu
Valija Graudiņa Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes
Maruta Cankale Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Kalna

 

2. Apbalvot ar Swedbank balvu 1 personu:

Daiga Ģeidāne Skolotāja Zasas

 

3. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu 19 personas:

Vārds, uzvārds
Nominācija Pagasts
Laima Šnikere Skolotājs Zasas
Raisa Krasovska Jubilārs Ābeļu
Antoņina Potapova Aktīvākais pensionārs Dignājas
Ausma Vaivode Aktīvākais pensionārs Zasas
Mirdza Grīnvalde Aktīvākais pensionārs Zasas
Valts Urtāns Jaunietis Ābeļu
Laura Briede Jaunietis Zasas
Evija Korņejeva Jaunietis Zasas
Reinis Balodis Uzņēmējs Dunava / izvirzīja komisija
Inta Stroža Sabiedriskais darbinieks Dignājas
Aija Alekseja Sabiedriskais darbinieks Ābeļu
Rita Skrējāne Sabiedriskais darbinieks Rubenes
Jāzeps Šnikers Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas / LVM
Anna Guģe Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dunavas
Valentīna Beļajeva Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņu
Līga Dambrāne Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes
Anita Ķikute Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas
Ausma Lūse Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas
Edīte Arāja Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas

 

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta Valsts svētkiem veltītajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv