Jēkabpils novada gada pasākumu plāns

Download PDF

Rainim – 150 (1865.-1929)

A.Grīnam – 120 (1895.-1941.)

J.Akurāteram – 139 (1876.-1937.)

Aiz manis stāv zvaigznes, ko tu man padarīsi?

(Rainis)      

2015. gada nozīmīgākie notikumi Jēkabpils novadā

 Jubilejas gads – Rainis, Aspazija, A.Grīns, J.Akurāters

Datums Pasākums Vieta Atbildīgais
19.01. Raiņa dzejas ilustrētās izlases “Satikšanās sabiedrībā” grāmatas atvēršanas svētki Zasa Biedrība „ Sēļu pūrs”, finansiāli atbalsta VKKF
01.05 Jubilejas pasākums „Ar Raiņa vārdu pirms 50 gadiem”. Kultūras namam – 50 Rubene Inta Tomāne
marts – maijs
Skolēnu radošo darbu konkurss veltīts Aleksandra Grīna 120 dzimšanas dienas atcerei novadā Maruta Orbidāne
marts – maijs
Konkurss veltīts dzejniekam Rainim „Ik mirkli sevī pašā būs Jums augt” novadā Agra Ozoliņa
16.05. Muzeju nakts „Šeit zelta saule un āboli saldākie” Zasa Edīte Balode
13.07.-17.07. Jauno talantu dienas „Pa Raiņa, A.Grīna un J.Akurātera bērnības takām” novadā Anita Ozoliņa
17.07. Novada pasākuma „Braucam ciemos” ietvaros tematisks pasākums „Par Raini, A.Grīnu un J.Akurāteru šodien” Dunava Anita Ozoliņa
15.08. A.Grīna piemiņas vietā  jubilejas pasākums – A.Grīnam -120 Kalna pagasts Sandra Vecumniece
Septembris Dzejiski muzikāls uzvedums „Dagdas skiču burtnīcas” (Rainim un Aspazijai- 150) Zasa Anita Ķikute
Septembris Dzejas dienas Tadenava AinaTimofejeva
11.11. Foto izstāde „Es sapni par dzimteni pagalvī likšu” Zasa Edīte Balode

Nozīmīgākie kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 2015. gadā

Datums Pasākums Vieta Atbildīgais
19.01. J.Akurātera piemiņas pasākums Ābeļi Svetlana Koriņeva
21.02. „Sadancis pie Amora” Zasa Anita Ķikute
21.02. Novada pasākuma “ Braucam ciemos” ietvaros Ziemas sporta diena Dignāja Ieva Dreimane
22.02. Tematisks pasākums “Es dzīvoju tepat starp jums” Dunava Anita Ozoliņa
27.02. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros “ Meteņdiena” Leimaņi Gints Audzītis
07.03. Tematisks pasākums “Ak sievietes ,sievietes, sievietes…” Dunava Anita Ozoliņa
25.03. Novada politiski represēto atceres pasākums Ābeļi Svetlana Koriņeva
28.03. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros teātra karuselis Kalna pagasts Sandra Vecumniece
25.04. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros sarīkojums – koncerts “Lai smaids ir tava rota” Zasa Anita Ķikute
15.05. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros “Ģimeņu diena” Ābeļi Svetlana Koriņeva
30.05. Daugavas svētki Dignāja Ieva Dreimane
31.05. Bērnu un jauniešu svētki – ģimeņu diena Rubene Inta Tomāne
04.06. Novada senioru aktīvās atpūtas diena Dunava Aivis Kokins
27.06. Festivāla “Baltica 2015” ieskaņas sarīkojums Dignāja Ieva Dreimane
04.07. Novada bērnības svētki Leimaņi Gints Audzītis
24.07. Mūzikas festivāls „Mazā ziņģe” Rubene Inta Tomāne
08.08. „Braucam ciemos”- novada pagastu svētku noslēguma pasākums Rubene Inta Tomāne
22.08. Novada sporta svētki Dignāja Aivis Kokins
Augusts Pagasta svētki – “Brodu ciematam 220” Ābeļi Svetlana Koriņeva
25.09. Novada senioru diena Zasa Anita Ķikute
10.10. Pasākums – koncerts „Ar ģitāru par dzīvi Leimaņi Gints Audzītis
17.10. Novada pašdarbnieku pateicības un atpūtas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
24.10. Pasākums – koncerts „Atnāc ar savu dziesmu” Zasa Anita Ķikute
07.11. Novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
11.11. Lāčplēša dienas skrējiens Ābeļi Aivis Kokins
11.11. Lāčplēša dienas pasākums Leimaņi Gints Audzītis
11.11. Lāčplēša dienas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
11.11. Gaismas akcija „Sēlijas gaisma Latvijai” novadā Inta Tomāne
17.11. Novada valsts svētku pasākums Leimaņi Gints Audzītis
11.12. Novada zemnieku atpūtas pasākums-balle Rubene Ina Sēle, Inta Tomāne
19.12. Novada sportistu atpūtas pasākums-balle Dignāja Aivis Kokins, Ieva Dreimane