Svecīšu vakari bijušā Jēkabpils novada teritorijā

Download PDF

Ābeļu pagastā:

9. oktobrī
plkst. 14.00 Dūņenieku kapos
plkst.15.00 Nagļu kapos
plkst. 16.00 Ābeļu kapos

Dignājas pagastā:
16. oktobrī
plkst. 14.00 Slīterānu kapos
plkst. 15.30 Dignājas kapos
plkst. 17.00 Meņķa kapos

Dunavas pagastā:
17. oktobrī
plkst. 16.00 Daugavas kapos
Kalna pagastā:
24. oktobrī
plkst. 15.00 Ūdenānu kapos
plkst. 16.00 Ērgļu kapos
plkst. 17.00 Minsteru kapos
Leimaņu pagastā:
9. oktobrī
plkst. 15.00 Leimaņu kapos
Rubenes pagastā:
30. oktobrī
plkst. 15.00 Rubeņu kapos
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv