Atbalstīts lēmums par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta finansēšanai Zasas pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai.

2021.gada 17.augustā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” atbalstīja iesniegto investīciju projektu “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” un akceptēja investīciju projekta būvniecības izmaksas ar kopējo summu 336 759,98 euro (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro, 98 centi), no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15 % un sastāda 50 514,00 euro, bet aizņēmuma summa 85 % un sastāda 286 245,98 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā un visu aizņēmuma summu 286 245,98 euro (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, 98 centi) izmantot gada laikā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv