10. jūlijā notika biedrība “Sēlijas laivas” organizēta Eglonas upes talka

Download PDF

Palielinām Sēlijas mazo upju šarmu sadarbībā ar Raiņa muzeju “Tadenava” realizējot projektu “Straumē ar Raini”. 10. jūlijā notika biedrība “Sēlijas laivas” organizēta Eglonas upes talka. 

Paldies brašajam talciniekam, kas rādīja īstu sēļu spītību un nezaudēja humora dzirksti par spīti izaicinošiem vides apstākļiem. Laikam jau esam dulli, jo ne par velti neviens vietējais neatnāca un tikai noteica “Vai tad šiem nav, ko darīt?! Kādēļ kopt upi?!”. Kopjam upi, lai attīstītu laivošanas kultūru Sēlijā; lai rādītu dabas daudzveidību un Sēlijas mazo upju šarmu visā Sēlijā. Šajā reizē tikām galā ar nepilniem 2 kilometriem, tādēļ nepieciešamas vēl 2-3 talkas.

Eglonē ieraugāma fantastiska dunduru intensitāte un daudzveidība: no diždunduriem, briežu dunduriem līdz aklajiem dunduriem un zeltačiem. Latvijā konstatētas 27 dunduru sugas. Puiši teicās,ka satikuši vismaz 17 no tām. Upē ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudz dunduru. Vai zināt, kādi ir efektīvākie veidi dunduru atvairīšanā? Puiši zina! Talkas laikā tika izmantoti visi iespējamie veidi, pat ķeršana ar(!) zobiem.

Kamēr talcinieki upē, es (Santa) devos uz dabas liegumu “Eglone”, kas izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu – jaukti platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas – jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c. Es savā īsajā pastaigā (tiku līdz trešajai informatīvajai plāksnītei) satiku brūno vardi. Brūnās vardes atšķirība no citu grupu pārstāvēm – zaļajam vardēm, pamatā dzīvo uz sauszemes un ūdenī ieiet tikai ikru nēršanas laikā. Brūnās varde iedalās purva vardēs un zāles vardēs. Es, šķiet, satiku zāles vardes pusaudzi. Savukārt, krūkļu balteni ieraudzīju ceļa malā. Tas ir vienīgais dzeltenais tauriņš, ko redzam agri pavasarī.

Garšīgāko auksto zupu šovasar ēdām Raiņa muzejā “Tadenavā” (paldies Agnese par neatlaidību talcinieku uzrunāšanā un viesmīlīgājā uzņemšanā muzeja telpās!).

Tadenava ir vieta, kur Rainis pavadīja dzīves pirmos gadus, kur aizsākās viņa personības veidošanās, tādēļ muzejā izveidota ekspozīcija “bērnības muzejs”. Saules motīvam šeit piešķirta vadošā loma. Muzeja ekspozīcija apmeklētājiem liek darboties ar rokām un taustāmiem izziņas materiāliem. Ekspozīcija ir spēle, kurā ikvienam apmeklētājam ir iespēja ar interaktīvu rotaļu palīdzību izzināt Raiņa literāro mantojumu. Bez digitāliem risinājumiem izveidota vienkārša un apburoša bērnības atklājumu vide. 2018.g. Maiami, ASV, tika pasniegta vides dizaina balva SEGD 2017, kuru starp vairākiem prestižiem ekspozīciju projektiem ieguva arī Latvijas dizaina biroja H2E veidotā ekspozīcija Raiņa muzejam “Tadenava”.

Pasākumu atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa ietvaros. Projekts ir pērn Jēkabpils novada pašvaldības atbalstītā projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli” turpinājums. Pagājušajā gadā iedzīvotāju atsaucība bija necerēti liela, kas vieš pārliecību, ka šāda veida aktīvās atpūtas un pilsoniskās līdzdalības pasākumi Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir nepieciešami. Biedrība “Sēlijas laivas” šogad ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu realizē projektu, kura mērķis ir aktivizēt iedzīvotājus savstarpējās komunikācijas un sadarbības uzlabošanai pandēmijas un pēc pandēmijas laikā, veicināt iedzīvotāju izglītošanu ar vidi saistītos jautājumos, veicināt mūžizglītības pasākumu īstenošanu un ar netradicionālām metodēm popularizēt novada tēlu. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 819.5, no tiem pašvaldības finansējums EUR 700 un biedrības līdzfinansējums EUR 119.5.

Projekta noslēgumā, 4. septembrī plānots pasākums “Pikniks ar Raini” – kopienu saliedējošs aktīvās atpūtas un vides izglītības pasākumu Raiņa muzejā “Tadenava” ar aktīvu dabas izzināšanu, vides spēļu spēlēšanu un kopienas dziesmotā piknika organizēšanu.

Santa Šmite,
biedrības “Sēlijas laivas” projektu vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv