Apstiprināti atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

Download PDF

No 2021. gada 5. maija līdz 12. jūnijam biedrības/ nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, tika aicināti iesūtīt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Konkursā tika saņemti trīs projektu iesniegumi. Šogad atšķirībā no pagājušā gada finansējumu saņemt tikai viens projekta iesniegums. Izvērtējot pieteikumus, komisija lēma atbalstīt un piešķirt finansējumu biedrības “IN-LAAT” projektam “I.am.I” (saņemot 49 no 50 punktiem).

Novēlam veiksmīgu projekta īstenošanu, kā arī aicinām jauniešus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes lietu speciāliste
Eva Sēle

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv