Palielina Sēlijas mazo upju šarmu

Download PDF

Biedrība “Sēlijas laivas” sadarbībā ar Raiņa muzeju “Tadenava” realizē projektu “Straumē ar Raini”, kura laikā no koku sagāzumiem tiek attīrīta Eglona un tiek organizēts kopienu saliedējošs un vides izglītību veicinošs pasākums.

10. jūlijā notika Eglonas upes talka, kuras uzdevums bija upes piemērošana aktīvai laivošanai 15 kilometru garā posmā, izvācot no tās iekritušos kokus vai to daļas. Laivošanas inventārs tika nodrošināts. Līdzi vien bija nepieciešams digitālais Covid-19 sertifikāts. Paldies brašajam talciniekam, kas rādīja īstu sēļu spītību un nezaudēja humora dzirksti par spīti izaicinošiem vides apstākļiem.

Laikam jau esam dulli, ne par velti neviens vietējais neatnāca un tikai noteica “vai tad šiem nav, ko darīt?! Kādēļ kopt upi?!”. Kopjam upi, lai attīstītu laivošanas kultūru Sēlijā; lai rādītu dabas daudzveidību un Sēlijas mazo upju šarmu visā Sēlijā. Šajā reizē tikām galā ar nepilniem 2 kilometriem, tādēļ nepieciešamas vēl 2-3 talkas.

Eglonē ieraugāma fantastiska dunduru intensitāte un daudzveidība: no diždunduriem, briežu dunduriem līdz aklajiem dunduriem un zeltačiem. Latvijā konstatētas 27 dunduru sugas. Puiši teicās,ka satikuši vismaz 17 no tām. Upē ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudz dunduru. Vai zināt, kādi ir efektīvākie veidi dunduru atvairīšanā? Puiši zina! Talkas laikā tika izmantoti visi iespējamie veidi, pat ķeršana ar (!) zobiem.

Garšīgāko auksto zupu šovasar ēdām Raiņa muzejā “Tadenavā” (paldies Agnese par neatlaidību talcinieku uzrunāšanā un viesmīlīgājā uzņemšanā muzeja telpās!). Tadenava ir vieta, kur Rainis pavadīja dzīves pirmos gadus, kur aizsākās viņa personības veidošanās, tādēļ muzejā izveidota ekspozīcija “bērnības muzejs”. Saules motīvam šeit piešķirta vadošā loma. Muzeja ekspozīcija apmeklētājiem liek darboties ar rokām un taustāmiem izziņas materiāliem.

Projekta noslēgumā, 5. septembrī plānots pasākums “Pikniks ar Raini” – kopienu saliedējošs aktīvās atpūtas un vides izglītības pasākumu Raiņa muzejā “Tadenava” ar aktīvu dabas izzināšanu, vides spēļu spēlēšanu un kopienas dziesmotā piknika organizēšanu.

Biedrība “Sēlijas laivas” ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu realizē projektu, kura mērķis ir aktivizēt iedzīvotājus savstarpējās komunikācijas un sadarbības uzlabošanai pandēmijas un pēc pandēmijas laikā, veicināt iedzīvotāju izglītošanu ar vidi saistītos jautājumos, veicināt mūžizglītības pasākumu īstenošanu un ar netradicionālām metodēm popularizēt novada tēlu. Projekts ir pērn Jēkabpils novada pašvaldības atbalstītā projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli” turpinājums. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 819,5, no tiem pašvaldības finansējums EUR 700 un biedrības līdzfinansējums EUR 119,5.

Santa Šmite,
biedrības “Sēlijas laivas” projektu vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv