Aktivitāte “Autoorientēšanās Jēkabpils novadā ģimenēm ar bērniem”

Download PDF

PASĀKUMA NOLIKUMS “Autoorientēšanās Jēkabpils novadā ģimenēm ar bērniem”

Autoorientēšanās ir izklaides un orientēšanās pasākums ģimenēm, kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots transportlīdzeklis, ievērojot visus Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī visus saistībā ar COVID-19 valstī noteiktos ierobežojumus.  Piedalīties atļauts potētām, Covid- 19 pārslimojušām un testētām personām. Berni līdz 12 gadiem bez testa veikšanas, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteikta šāda pakalpojuma sniegšanai paredzētā platība un pieļaujamais personu skaits, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

Covid-19 tests dalībniekiem bez maksas, piesakoties pasākumam, tiks dotas norādes par testa veikšanas noteikumiem un kārtību.

Norises laiks, vieta, starts un finišs

2021. gada 24. jūlijs

Autoorientēšanas notiek pa Jēkabpils novada (Kūku, Variešu, Krustpils, Vīpes pagastā)koplietošanas ceļiem ar asfalta un grants segumu, kas netiek slēgti publiskai satiksmei.

Spunģēni, atpūtas vieta “Daugavieši”

No plkst. 10.30 – 11.00 dalībnieku ierašanās, reģistrācija

Plkst. 11.00 Pasākuma norises instruktāža, uzdevumu lapas saņemšana un Starts

Vīpe, atpūtas vieta “Daugmales”

Plkst. 15.00 Finišs

No ierašanās brīža finiša līdz plkst. 17.00 dalībnieku atpūta, ēdināšana, rezultātu paziņošana un apbalvošana

Dalībnieki un dalībnieku transportlīdzekļi

Autoorientēšanās pasākumā piedalās Jēkabpils novada ģimenes ar auto, komanda sastāv no 3-6 cilvēkiem.

Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekļi, kas atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību. Par automobiļa tehnisko stāvokli brauciena laikā atbild automobiļa vadītājs.

Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu.

Aizpildot dalības pieteikumu, katras ekipāžas pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka komanda ir iepazinusies ar pasākuma nolikumu, tas viņiem ir saprotams, un viņi apņemas ievērot visus tā nosacījumus.

Katrs komandas dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību un veselības stāvokli pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām.

Ja tiek konstatēts, ka dalībnieki ir traucējuši citai komandai, tīši to kavējuši, bojājuši norādes uz kontrolpunktiem vai kā citādi nekorekti un nesportiski rīkojušies, komanda var tikt diskvalificēta.

Piedaloties šajā pasākumā, dalībnieki neiebilst pret pasākuma organizatoru rīcībā nonākušo dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu publicitātes/pašreklāmas vajadzībām.

Gadījumā, ja komanda vai kāds tās dalībnieks nevar turpināt dalību pasākumā, viņam par to jāpaziņo pasākuma organizatoram ar SMS vai zvanu uz telefona numuru 26413188.

Brauciena norise un rezultātu noteikšana

Katrai ekipāžai tiek dota karte ar kontrolpunktu koordinātām, uzdevumu lapa. Norādītajās vietās kartē, atrodot informāciju vai izpildot uzdevumus, dalībnieks iegūst atslēgvārdu /-us un/vai citu informāciju uzdevumu lapas aizpildīšanai. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts pēc dalībnieku pašu izvēles.

Kartē norādītajās 4 Aktīvajās stacijās dalībnieku ekipāžu sagaida organizatora pārstāvis, un tā klātbūtnē jāveic kādu praktisku uzdevumu. Šo kontrolpunktu apmeklēšana ir obligāta.

Finišā dalībnieku komandas atdod uzdevumu lapu organizatoriem.

Katras komandas rezultāti tiek noteikti summējot atrastos kontrolpunktus un izpildītos uzdevumus tajos.

Noteikti soda punkti par neierašanos Aktīvajā stacijā -3, par kontrollaika kavēšanu -2 punkti par katrām 10 minūtēm.

Vienādu rezultātu gadījumā par uzvarējušu tiek uzskatīta tā komanda, kura noteiktā kontrollaikā ir veikusi īsāko ceļu pēc odometra rādījumiem.

Apbalvošana

Starp pasākuma dalībniekiem tiek apbalvoti trīs labāko rezultātu ieguvēji. Pārējās komandas saņem piemiņas balvas.

Dalības maksa Dalība pasākumā bez maksas.

Pasākumu rīko biedrība “Daugmales” ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

Autoorientēšanās pasākuma galvenais tiesnesis Toms Šimis, tiesneša palīgi: Elīna Landzāne, Līga Šime, Inese Irbīte, Aivars Žurila.

Pieteikšanās dalībai līdz 20.07.2021 pa tālruni 26413188 vai epastu daugmales@inbox.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv