Aizvadīti pirmie Daugavas krastu sadziedāšanās svētki “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”

Download PDF

2021. gada 17. jūlijā Dunavas pagasta Daugavas krastā pie piemiņas akmens Daugavas plostniekiem tika aizvadīts vērienīgs sadziedāšanās pasākums – “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”. Pasākumā piedalījās dziesmu svētku virsdiriģenti, profesionāli mūziķi, kori no Latgales un Sēlijas.

Par spīti neprognozējamiem apstākļiem saistībā ar COVID-19 izplatību, kas būtiski ir ietekmējis kultūras norišu piedāvājumu visā Latvijā, bijušā Jēkabpils novada kultūras pārvalde neierastā vietā Dunavā sarūpēja atkalapvienojošus svētkus visiem – amatiermākslas kolektīviem, piesaistītajiem māksliniekiem, skatītājiem un arī paši sev!

Pasākuma ievadā ar simbolisku gājienu tika apvienoti abi Daugavas krasti – Latgale un Sēlija. Ar unikālu šim vakaram tapušu koncertprogrammu tika atspoguļotas krastu kopīgās un atšķirīgās tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtības. Pasākumu vienoja ne tikai dziesmas, bet arī valoda, ko ar lepnumu iznesa pasākuma vadītāji Anda Svarāne un Juris Vucāns, tērpušies abu krastu autentiskajos tautu tērpos. Sadziedāšanās svētkus caurvija pozitīvas emocijas, humors “pa kaimiņu būšanai”.

Pasākumu apmeklēja arī abu kaimiņu – Jēkabpils un Līvānu novadu – pašvaldību pārstāvji. Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne visiem sūtīja sirsnīgus sveicienus no Daugavas labā krasta: „Prieks, ka pēc attālinātā darba cēliena kāds ir uzdrošinājies uzaicināt arī Pārdaugavas kolektīvus. […] Sirsnīgi sveicieni Jums no Līvānu novada pašvaldības un ļaudīm. […] Prieks, ka varam būt kopā un izpausties dziesmā!”

Ar vēlējumu būt stipriem, gudriem un stingrām rokām un aicinot uz sadarbību arī turpmāk, Jēkabpils novada vadība dāvanā no Līvānu novada saņēma īpašus stiklā veidotus Daugavas akmeņus.

„Kāds varbūt teiks, ka Daugava šķir. Es noteikti tā nevarētu teikt, un ne jau nu Dunavā, kur jau izsenis atraduši iespēju gan sadziedāties un sasaukties, gan tikt pie kaimiņiem pāri uz vienu vai otru krastu, izmantojot pārceltuvi vai ejot pāri ledum. […] Novēlu, lai sadziedāšanās, bet gribētos, lai tā būtu arī sadancošanās, kļūst par ikgadēju pasākumu,” uzsvēra Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks priecājas, ka, par spīti epidēmijai, sēļu un latgaļi var šodien saiet kopā un dziedāt: „Mums neviens dziesmu un deju neatņems. Un, ja vietas Rīgā trūkst, tad varam stāvēt Daugavas abos krastos līdz pat Rīgai un dziedāt un dejot. Es vienmēr saku: Sēlijai būt!”.

Pasākuma īstenotāji: diriģenti – Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, sēliete un koncerta repertuāra autore A.Ikauniece-Rimšēviča, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Ints Teterovskis. Mūziķi – Dainis Skutelis, Antra Korņejeva, Romāns Vendiņš, Vita Talla, Solvita Bērziņa, Arnis Čakstiņš, Uldis Bērziņš.

Sadziedāšanas pasākumā Latgales krastu pārstāvēja Jersikas tautas nama senioru jauktais koris „Jersika” (vad. Rita Semeiko), Rudzātu saieta nama sieviešu vokālais ansamblis (vad. Kristīne Čevere), Sēliju – Jēkabpils novada jauktais koris „Putni” (vad. Santa Kasparsone), Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris „Unda” (vad. Sandra Bondare). Viesi – jauktais koris „Jasmīnas koris” (vad. Agita Ikauniece-Rimšēviča).

Sadziedāšanās svētki “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē” bijušo Jēkabpils novadu simboliski ieskandināja jaunajā, apvienotajā Jēkabpils novadā.

Pasākuma ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=0xIgBvz7jgQ

Pasākums tapa ar bijušās Jēkabpils novada pašvaldības, Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales Kultūras programmas atbalstu.

Projektu vadītāja Līva Stašule

Foto: J.Lācis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv