Jēkabpils novada pašvaldība pievienojusies Memorandam par sociālā darba attīstību

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība, apliecinot izpratni par sociālā darba nozīmību un apņemšanos veicināt mūsdienīgas sociālās funkcijas izpildi pašvaldībā, 15. jūnija ārkārtas Domes sēdē pieņēma lēmumu pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības kopējam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Memorandu parakstīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags.

“Esmu pārliecināts, ka sadarbībā ar Jēkabpils novada sociālajiem dienestiem, administratīvo atbalstu un novada vadības līdzdarbošanos, mēs kopīgiem spēkiem veicināsim līdzvērtīgas un veselīgas attiecības sabiedrībā. Šobrīd sociālā darba un sociālo pakalpojumu joma ir īpaši nozīmīga, tāpēc jaunajā Jēkabpils novadā apņemamies sociālajam darbam veltīt pienācīgus resursus un uzmanību.” pauž Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags.

Memorandā uzsvērts – veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā veicina cilvēku labklājību un sniedz iespējas realizēt savu potenciālu, kas rezultējas veselīgās attiecībās starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī veido ilgtspējīgu vietējo kopienu.

Parakstot memorandu, Jēkabpils novada pašvaldība apņemas savu pilnvaru laikā atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, iesaistot sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā; attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes; paredzēt viņu ieguldījumam atbilstošu samaksu; kā arī nodrošināt savlaicīgu un pilnvērtīgu pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, – īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv