Novada domes vadība iepazīstas ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas darbu

Download PDF

9. jūlijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu  jautājumos Aivars Vanags un citi deputāti, kā arī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde tikās darba sanāksmē, lai pārrunātu kapitālsabiedrības aktualitātes un iepazītos ar projekta „Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” norises gaitu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie darāmie darbi, uzklausītas kapitālsabiedrības vadības domas un priekšlikumi slimnīcas tālākai attīstībai.

„Apskatījām pārbūves darbus, kas tiek veikti ERAF projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”” ietvaros slimnīcas ambulatorajā daļā un stacionāra 1. stāvā. Šobrīd darbi norit pēc plāna. Tuvākajā laikā rīkosim tikšanās arī ar slimnīcas personālu, izdarīsim kopīgus secinājumus un nostādīsim konkrētus mērķus,” teic priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu  jautājumos Aivars Vanags.

Sanāksmes dalībnieki vienojās 16. jūlijā tikties atkārtoti, lai jau konkrētāk ar ārstiem un speciālistiem izrunātu šī brīža aktuālos jautājumus.


Informācijai:

Pārbūves darbi norit ERAF projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”” (Nr. 9.3.2.0/17/I/011) ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā. Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām, psihiskajām saslimšanām, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv