Jēkabpils novada pagastos veikti ceļu atjaunošanas darbi

Download PDF
Lai uzlabotu infrastruktūru un padarītu pieejamākas ciemu un lauku teritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Ābeļu, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastos veikti ceļu atjaunošanas darbi.

Asfaltēšanas darbi veikti Kalna un Rubenes pagastos. Kalna pagastā asfaltēts ceļš Nr.7-7 „Upespriekulāni – Ziedi” 400 m garumā par kopējo summu EUR 142 048,43 ar PVN. Rubenes pagasta Rubeņos asfaltēta Moču iela 390 m garumā, kā arī veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam Nr. 4-1 „Rubeņi – Asare” 1,48 km garumā. Kopējā summa – EUR 202 589,40. Būvdarbus veica SIA „Mikor”.
Ābeļu pagastā Brodos tiek pārbūvēta un asfaltēta Aldaunes iela posmos 415 m un 539 m garumā. Tiks uzstādīts ielu apgaismojums, uzbūvēts gājēju celiņš. Būvdarbus veic SIA „Ošukalns” par kopējo summu EUR 308 741,47 ar PVN.
Arī citviet atjaunoti vairāki ceļi, izmantojot divkārtu virsmas apstrādi. Leimaņu pagastā atjaunots ceļš Nr.6-27 „Āres-Vāgāni” un izveidotas auto stāvvietas pie Leimaņu kapiem par kopējo summu EUR 78 308,42, savukārt Zasas pagasta Zasā atjaunots ceļš Nr.5-11 „Zasa-Mūrieši” un Lauku iela par kopējo summu EUR 108 109,39. Visos šajos objektos būvdarbus veica SIA „Valkas ceļi”.
Ābeļu pagastā divkārtu virsmas apstrāde tiek veikta ceļam Nr.1-15 „Ceļinieki-Lapsas”, un pie Ābeļu kapiem tiek ierīkotas auto stāvvietas. Darbus veic SIA „LV Roads” 350 m garumā par kopējo summu EUR 45 697,88 ar PVN. Kalna pagasta Vidsalā tiek atjaunots ceļš Nr. 7-13 „Kalnbirzes – Gobas”, ceļš „Bullīši” un ceļš „Atvari-Ūdenāni” par kopējo summu EUR 108 219,92 ar PVN. Tiek labots ceļš uz Ķiocu kapiem un pie kapiem tiks ierīkotas auto stāvvietas.
Pabeigti grants ceļu atjaunošanas darbi Dunavas pagastā. Atjaunoti ceļi Nr.3-6 „Tālivaldes – Piesaules – krusts” 6,62 km garumā par kopējo summu EUR 68 324,10 ar PVN, Nr.3-2 „Ceļmalas – Līdums” Sudrabkalnā 1,3 km garumā – EUR 22389,73 un Nr.3-5 „Dunava – Līči – Strazdiņi” 0,45 km garumā – EUR 19408,10. Būvdarbus veica SIA „Mikor”.
K.Sēļa foto
Moču iela
Aldaunes iela
Ceļš Nr.3-6 „Tālivaldes – Piesaules – krusts”
Ceļš Nr.6-27 „Āres-Vāgāni”
Ceļš Nr.1-15 „Ceļinieki-Lapsas”
Ceļš Nr.5-11 „Zasa-Mūrieši”
Lauku iela
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv