Balso par labāko iedzīvotāju ideju Jēkabpils novada labiekārtošanai!

Download PDF

No 2021. gada 1. līdz 15. jūnijam Jēkabpils novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju ideju konkursu publiskās teritorijas labiekārtošanai. Iedzīvotāju balsošanai tālāk tiks virzītas 3 projektu idejas.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt idejas Jēkabpils novada publiskās teritorijas labiekārtošanai. Šajā konkursā, atšķirībā no biznesa ideju, NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu projektu konkursa, labāko projekta ideju noteiks iedzīvotāji, un to īstenos pašvaldība. Projekta idejas īstenošanai paredzētais finansējums – 3 000,00 EUR.

Izvērtējot kopā 5 iesniegtās projektu idejas, Komisija uz iedzīvotāju balsošanu izvirza trīs projektu idejas:

1. Slates sabiedriskā centra iniciatīvas grupas – Daigas Spēkas iesniegto projekta ideju “Rotaļu un atpūtas laukums Slates ciematā”.

Informācija no pieteikuma: Idejas mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamo aktivitāšu dažādošanu Slates ciema iedzīvotājiem un viesiem, uzstādot bērnu rotaļu elementus, kas drošības un kvalitātes prasībām.

Idejas mērķauditorija – Slates iedzīvotāji, bērni, jaunieši un viesi.

Idejas realizācijas vieta – Slates sabiedriskais centrs.

Plānotā rīcība – bērnu rotaļu laukuma elementi, kas paredzēti bērniem vecumā no 3-12 gadiem.

2. Biedrības “Cirkuži” iesniegto ideju “Dignājas estrādes publiskās teritorijas labiekārtošana “Dignājas estrāde aicina ciemos””.

Informācija no pieteikuma: Biedrība “Cirkuži” iedzīvotāju ideju konkursam izvirza Dignājas estrādes parku, kas atrodas Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā – publiskās teritorijas labiekārtojuma uzlabošanai.

Pēdējos gados Dignājas skolas apkārtne ir izpelnījusies iedzīvotāju, tūristu, ceļotāju interesi ar sakopto teritoriju, ar iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku ģimenes, draugu lokā.

Mēs uzskatām, ka nepieciešams parku padarīt vizuāli pievilcīgāku apmeklētāju acīm jebkurā gadalaikā. Mūsu ierosinājums parkā izvietot:

  • Apgaismojumu – lampiņu virtenes, kas apvienojumā ar tematisku mūziku, spētu radīt atmosfēru dažādos tradīciju svētkos;
  • Vizuālo noformējumu – lentītes, kas plīvo vējā, iekārtas koku zaros vai ap laternām. Plīvojošās lentītes padarīja parku dzīvāku, pievilcīgāku un košāku;
  • Vasaras sezonā izvietot šūpuļtīklus, lai izbaudītu dabas klusumu, putnu čivināšanu;
  • Veikt tehnisko apkopi meža kaķim un papildināt elementus.

Labiekārtota parka teritorija, kas pielāgota jebkura gadalaika, gadskārtu, valsts un novada svētku noskaņu, radītu kopienai piederības sajūtu, vienotību un estētisku vidi, brīvā laika pavadīšanai, gan piekopjot veselīgu dzīves veidu, gan baudot kultūras un sabiedrības dzīvi Jēkabpils novadā Dignājas pagastā. Labiekārtota parka teritorija piesaistītu ne tikai iedzīvotājus, bet arī ciemiņus, tūristus un jaunus iedzīvotājus novadā. Projekta ideja tiks realizēta sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldi.

3. Jēkabpils novada Kalna pagasta iedzīvotājas Diānas Grandānes iesniegto projekta ideju “Bērnu rotaļu un atpūtas laukums Vidsalā”.

Informācija no pieteikuma: Mūsu ciemā Vidsalā joprojām trūkst vieta, kur bērniem droši un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Daudzdzīvokļu mājas “Sarmas” teritorijā ļoti pietrūkst kvalitatīvi iekārtota rotaļu, sporta un atpūtas zonas bērniem.

Pareizi izveidots un daudzveidīgs rotaļu laukuma aprīkojums veicina bērnu fizisko un garīgo attīstību. Neviens vairs nešaubās, ka kvalitatīvs rotaļu laukums ir nozīmīgs, lai bērni kļūtu veselīgāki, draudzīgāki, radošāki un līdzcietīgāki. Līdz ar to bērni arī mazāk laika pavada viedierīcēs.

Šūpošanās bērnu iepriecina, nomierina un atslābina, turklāt tā attīsta un trenē viņa vestibulāro aparātu, sekmē smadzeņu darbību. Jebkura kāpšana un kāpelēšana saistīta ar kustību koordinācijas treniņu. Lomu spēles attīsta valodu, mūzikas un mākslas sajūtu un sociālo pieredzi. Balansēšana, kustību koordinēšana veicina loģisko domāšanu, telpisko izjūtu. Plašs, brīvs zāliena laukums dod iespēju no sirds izskrieties, rīkot sporta spēles vai radīt savu īpašo rotaļu pasauli.

Plānotā rīcība – uzstādīt bērnu rotaļu un atpūtas laukuma elementus Jēkabpils novada Kalna pagasta ciemā Vidsala.

 

Līdz 2021. gada 5. jūlijam tiek organizēta balsošana. Ideja, kura saņems visvairāk balsu, tiks realizēta Jēkabpils novada teritorijā.

Balsot var Jēkabpils novada pašvaldības Facebook un Draugiem.lv kontos, spiežot uz attiecīgā projekta bildes “Man patīk” (“Like”), kā arī šeit Google veidlapā:


Līva Stašule,
Projektu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv