Noslēdzies mācību gads Ābeļu pamatskolā

Download PDF

Šogad Ābeļu pamatskolu absolvēja 14 izglītojamie. Vējainajā, taču saulainajā dienā uz izlaidumu bija ieradušies 12 no viņiem. Starp citu, pieci no absolventiem izpelnījušies novada stipendijas par labām un teicamām sekmēm 2. mācību semestrī.

Noslēdzies jau otrais dīvainais – COVID-19 – ietekmētais mācību gads. Ābeļu pamatskolā mazāko klašu audzēkņi laiku pa laikam drīkstēja sanākt kopā uz mācībām savās klasēs, bet vecāko klašu skolēni lauvas tiesu zinību apguva attālināti. Nebija viegli ne bērniem, ne viņu vecākiem, ne arī skolotājiem, taču, pateicoties īstenam komandas darbam, kopumā mācību procesā sasniegti labi rezultāti.

Izlaidumā tomēr kopā!

Epidemioloģiskās drošības noteikumi, kas nosaka pulcēšanās ierobežojumus, aizvien mainījās un mainījās, tāpēc gandrīz līdz pēdējam brīdim nebija zināms, vai devītklasnieki drīkstēs savā izlaidumā vēl reizi sanākt kopā, lai svinīgos apstākļos saņemtu apliecības par pamatizglītības iegūšanu. Un – vai uz izlaidumu drīkstēs nākt arī vecāki? Un tad – JĀĀĀ! – āra apstākļos (protams, ievērojot dažādus nosacījumus) viss drīkst notikt, kā iecerēts!

12. jūnijs, spītējot sinoptiķu drūmajām prognozēm, Ābeļos padevās, lai gan nikni vējains, taču saulains un bez lietus (iespējams, lietu aizgainīja direktors Juris Gaigals, kurš debesīm zīmīgi demonstrēja savu lietussargu!). Skolas priekšā pulcējās 12 no 14 šāgada absolventiem un viņu audzinātāja Inese Pūcīte, bet skvēriņā, ievērojot distancēšanās noteikumus, sasēda vecāki un pedagogi.

Skaidrs, ka mācības būs jāturpina. Par to, kur mācīties tālāk, ar absolventu klases audzēkņiem jau laikus runājusi pedagoģe-karjeras konsultante Dace Kalniņa-Aleksandrova. Taču, protams, izvēle ir katra paša rokās un prātā.

Sanākušos ar dziesmām priecēja mūziķe Evelīna Krama. Arī paši absolventi bija parūpējušies gan par svinīgām runām, gan muzikāliem priekšnesumiem. Jēkabpils novada vārdā absolventus sveica novada izpilddirektore Gunta Dimitrijeva.

Pateicība direktoram

Novada vārdā absolventus bija ieradusies sveikt izpilddirektore Gunta Dimitrijeva.

Izlaiduma pasākumā Gunta Dimitrijeva pasniedza skolas direktoram Jurim Gaigalam Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ilggadēju un sekmīgu darbu izglītības jomā.

Ābeļu pamatskolas direktors saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par ilggadēju un sekmīgu darbu izglītības jomā.

Kā rakstīts apbalvojuma ierosinājumā, “J. Gaigals ir Ābeļu pamatskolas direktors kopš 1987. gada. Viņa vadītajā izglītības iestādē sekmīgi norit gan bērnu ar speciālām vajadzībām, gan cittautiešu integrācija skolas vidē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ne tikai zināšanu apguvei, bet arī izglītojamo psihoemocionālajai attīstībai un morālo vērtību izpratnei.

Tiek koptas un atbalstītas gan skolas, gan novada, gan valsts mēroga tradīcijas, (..) gan direktors, gan skolas personāls Jēkabpils novadā aktīvi iesaistās dažādu kultūras aktivitāšu norisēs un organizēšanā (..). Direktors atbalsta interešu izglītību. (..) Skola, novads un visa valsts tiek popularizēta arī starptautiskā līmenī.

  1. gadā notikušajā akreditācijā Ābeļu pamatskola saņēmusi labu novērtējumu.

Tiek veicināta skolas darbinieku pastāvīga profesionālā pilnveide, dažādos kursos, semināros un arī individuāli apgūstot aizvien jaunas zināšanas. (..) Pateicoties direktora entuziasmam, pastāvīgi praksē tiek ieviestas un aprobētas jaunākās tehnoloģijas un digitālās informācijas aprites iespējas (MS TEAMS, Office 365 u.c.). Jo īpaši nozīmīgas šīs prasmes un tehniskais nodrošinājums izrādījās, sākoties attālinātajam mācību un darba procesam, un jāatzīmē, ka, sākoties COVID-19 pandēmijai, gan Ābeļu pamatskolas pedagogi, gan arī izglītojamie bija šādam darba modelim gatavi. Par attālinātā mācību procesa organizāciju izskanējušas galvenokārt pozitīvas atsauksmes. Ļoti lielā mērā par to jāpateicas skolas direktoram J. Gaigalam, kurš kopā ar savu darbinieku komandu meklē un atrod optimālus risinājumus pat vissarežģītākajās situācijās.”

Paleposimies? Kāpēc ne?!

Ābeļu pamatskolas audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos konkursos un skatēs. Šeit – Latgales vēstniecības “Gors” sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas Skolas soma” rīkotā zīmējumu konkursa uzvarētāja K.R.Kreimaņa (5. klase) zīmētais sunītis.

 Par mācību rezultātiem 2. semestrī 13 Ābeļu pamatskolas audzēkņi saņēmuši t.s. novada stipendijas par labām un teicamām sekmēm; no viņiem pieci ir šāgada absolventi. Statistikas cienītājiem: novada stipendijas tika piešķirtas 7.–9. klašu audzēkņiem, ja viņu mācību sasniegumu vidējais vērtējums bijis vismaz 7,5; Ābeļu pamatskolas stipendiātu skaits attiecībā pret šo klašu grupas izglītojamo skaitu ir 27,66 %!

12 skolēni ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos folkloras un skatuves runas, kā arī Mazpulku konkursos. Tie bijuši gana sarežģīti un neierasti, jo šoreiz norisinājušies attālināti. Īpašs prieks par otrklasnieci D.Safonovu (skolotāja – Vineta Groza), kura skatuves runas konkursa valsts mēroga finālā ieguva 1. pakāpes novērtējumu.

Latgales vēstniecība “Gors” sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas Skolas soma” piedāvāja skolēniem noskatīties vairākas Latvijā tapušas filmas un piedalīties konkursā – jāatsūta zīmējumi, kuros attēloti filmu varoņi. 26. maijā Ābeļu pamatskolas jaunāko klašu audzēkņi katrs savās mājās vienlaikus noskatījās režisora Edmunda Jansona veidoto animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. Sveicam K.R.Kreimani (5. klase) ar saņemto uzvarētāja balvu no “Gora”! Jāpiebilst, ka, kā pastāstīja “Gora” kino pasākumu organizatore Violeta Kovalenoka, konkursā piedalījušies 25 skolas no visas Latvijas.

Priecē skolēnu atsaucība, piedaloties skolas nākamā gada kalendāra veidošanā. Kopš gada sākuma saņemti vairāki simti fotogrāfiju, fotokonkursā piedalījušies 25 cilvēki (katrs dalībnieks līdz ar liecību saņēma tencinājuma rakstu). Un prieks, ka bērni nav par konkursu aizmirsuši arī pēc mācību gada beigšanās – burvīgu fotomirkļu birums E-klases pastā turpinās!

Ābeļu pamatskolas kolektīvs visiem novēl izbaudīt atpūtu pirms nākamā mācību darba cēliena un saskatīt to skaisto, kas ir mums visapkārt!

 

Valdis Aleksandrovs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv