Izsludināts iedzīvotāju ideju konkurss

Download PDF

No 2021. gada 1. līdz 15. jūnijam Jēkabpils novada pašvaldība organizē iedzīvotāju ideju konkursu publiskās teritorijas labiekārtošanai. Par to, kura ideja konkursā tiks atbalstīta, lems iedzīvotāji – balsojot, ideju realizēs pašvaldība.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs tiek aicināts iesūtīt savas idejas Jēkabpils novada publiskās teritorijas labiekārtošanai. Šajā konkursā, atšķirībā no biznesa ideju un NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu projektu konkursa, labāko projekta ideju noteiks iedzīvotāji, un to īstenos pašvaldība.Projekta idejas īstenošanai paredzētais finansējums – 3 000,00 EUR. Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisko objektu atjaunošanai un labiekārtošanai, publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošanai, jaunu vides objektu izveidei.

Visas iesūtītās idejas izvērtēs žūrijas komisija, izvēloties trīs labākos piedāvājumus, kas tiks nodoti sabiedrībai balsošanai. Iedzīvotāju balsojums noteiks, kura ideja tiks īstenota novada teritorijā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 15. jūnijam plkst. 17.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a vai elektroniski uz e-pasta adresi novads@jekabpilsnovads.lv , ar norādi “Iedzīvotāju ideju konkursam”. Pieteikuma iesniegšana brīvā formā, vairāk informācija konkursa NOLIKUMĀ.

<< NOLIKUMS >>

Līva Stašule,
projektu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv