Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, skolēni šonedēļ kārto obligātos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā

Download PDF

Šodien, 18. maijā, un piektdien, 21. maijā, 12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi visā Latvijā kārtos divus obligātos centralizētos eksāmenus – latviešu valodā un matemātikā

  • Latviešu valodas eksāmens notiek šodien, tam šogad reģistrējušies 17120 eksāmena kārtotāji.
  • Matemātikas eksāmens notiks 21. maijā, tam saņemti 17 524 pieteikumu.

Pagājušajā nedēļā 14393 skolēni kārtoja noslēguma pārbaudījumu svešvalodā, kas ir viens no trīs obligātajiem eksāmeniem, lai šogad saņemtu sertifikātu par vidējās izglītības iegūšanu. Neskatoties uz pastiprinātajām epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasībām, Covid-19 testu veikšanu pirms pārbaudījumiem,  eksāmenu sesijas pirmā nedēļa noritēja bez būtiskiem starpgadījumiem un ziņām par iespējamu eksāmenu satura izpaušanu pirms laika vai pārkāpumiem eksāmenu norises laikā.

 

Nākamajā nedēļā skolēniem vēl gaidāma izvēles eksāmenu kārtošana. 24. maijā notiks izvēles centralizētais eksāmens vēsturē, 26.maijā – ķīmijā, 28. maijā – fizikā, 1. jūnijā bioloģijā.  Arī pirms izvēles eksāmeniem, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu eksāmenu norisi, skolēniem un pieaugušajiem jāveic testēšana atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam algoritmam.

Epidemioloģiskā situācija būtiski mainīja ierasto izglītības procesu norisi. Šogad tika atcelti valsts pārbaudījumi 9.klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmā, kur skolēniem ir iespēja brīvprātīgi kārtot latviešu valodas eksāmenu 19. un 20. maijā, iegūstot apliecinājumu  par valsts valodas prasmēm.

 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Veselības ministriju sagatavoja ieteikumus valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā, kuru pamatā ir testēšanas algoritms pirms eksāmeniem, regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai.

 

Valsts izglītības satura centrs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv