Izvērtēti biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” iesniegtie projektu pieteikumi

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” tika saņemti 6 projektu pieteikumi. Pieci iesniegtie projektu pieteikumi saņēma novērtējumu, kas paredz atbalstu – līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienā projekta pieteikumā aktivitātes bija plānots realizēt 2022. gadā un līdz ar to šis projekts netika atbalstīts, jo neatbilda Konkursa prasībām. Pašvaldības līdzfinansējums (80% ) vienam Projektam plānots līdz 2666,66 EUR no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām, bet Personas līdzfinansējums ir 20 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Atbalstu guva šādi projektu pieteikumi:

  1. “Iekārtu un instrumentu iegāde saimnieciskās darbības attīstībai” (piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 2666,60 EUR);
  2. “LASER TAG inventāra noma” (piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 2666,66 EUR);
  3. “Plosts Jēkabs II” (piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 2666,66 EUR);
  4. “Matraču un laivas iegāde Sēļu sētā “Gulbji”” (piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 2084,00 EUR);
  5. “Bērzzemnieku ceļojošā kafejnīca” (piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 2666,66 EUR).

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā un veiksmi turpmākajos projektu konkursos!

Gunda Cērmūkša, teritoriālās plānošanas speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv