Plānots zāģēt kokus Dunavas sporta laukuma malā

Download PDF

Lai novērstu bojājumus meliorācijas sistēmā, paredzēts zāģēt kokus un krūmus gar Dunavas sporta laukuma rietumu un ziemeļu malu.

Pēdējos gados aizvien biežāk pavasarī un pie lielākām lietavām krājas ūdens Dunavas sporta laukumā un tai pieguļošajā teritorijā. Teritorijā senāk izbūvētas drenāžas caurules un meliorācijas sistēma, sporta laukumam pa perimetru izvietotas meliorācijas kontrolakas, kas, kopā saslēgtas, ūdeni pa drenu vadu aizvadīja uz netālu no skolas esošo Olāja upīti.

Šopavasar, speciālistam apsekojot izbūvēto ūdens aizvadīšanas sistēmu, tika konstatēts, ka drenāžas sistēma vairākos posmos pilnībā nedarbojas, jo sistēmai laika gaitā pa virsu izauguši jau vidēja lieluma koki, kuru saknes pilnībā nosprostojošas vai bojājušas caurules, nosēdakas. Lai šo sistēmu atjaunotu, kokus sporta laukuma rietumu un ziemeļu malās nepieciešams nozāģēt. Mazāki kociņi varētu tikt pārstādīti citur skolas teritorijā.

Teritorijā plānots īstenot projektu, kura rezultātā varētu atjaunot ūdens aizvadīšanas sistēmu no sporta laukuma un skolai pieguļošās teritorijas uz Olāja upīti, kā arī izrakt dīķi ar velēnu un krūmiem aizaugušajā teritorijā sporta laukuma ziemeļu galā.

Koku zāģēšanas darbus būtu nepieciešams veikt līdz šī gada 15. aprīlim. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Dunavas pagasta pārvaldē, tel. 29578562, 65229347, e-pasts: dunava@jekabpilsnovads.lv

Dunavas pagasta pārvalde

Šos kokus paredzēts nozāģēt, jo tie saauguši tieši virs ūdens aizvadīšanas sistēmas.

Akas ieaugušas arī zem krūmiem.

Koki saauguši tieši virs ūdens novadīšanas sistēmas, ūdens no meliorācijas akām vairs neplūst tālāk prom.

Skolas ēkas darbinieki mēģinājuši situāciju risināt pašu spēkiem, taču ūdens tāpat neplūst prom.

Šajā līnijā sistēma vēl nav būtiski cietusi.

Šis ir viens no kociņiem, kas varētu tikt pārstādīts citviet skolas ēkas teritorijā.

Šeit paredzēts rakt dīķi.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv