Ierobežojumu laikā top radošas projektu idejas

Download PDF

Globālās pandēmijas laikā vistiešāko ietekmi jūt kultūras nozare. Ir ierobežota iespēja plānot un organizēt pasākumus. Šajos apstākļos rodas jaunas radošas idejas, tiek pilnveidoti jau par tradīcijām esoši kultūras un tūrisma pasākumi. Pamatojoties uz Zemgales Plānošanas reģiona izsludināto projektu konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 2021”, Jēkabpils novada pašvaldība ir iesniegusi 3 projektu idejas.

Projekts “Zasas muižas parka svētki: Leģendu nakts”. Projekta ietvaros Jēkabpils novada Zasas pagastā tiks īstenota viena no Zasas muižas parka svētku aktivitātēm “Leģendu naktis”. Projekta ietvaros tiks izveidots Zasas muižas parka buklets, kā arī 3 vakaru garumā caur skaņu un gaismas spēlēm parka apmeklētājiem tiks izstāstīts leģendām apvītā Zasas muižas parka stāsts. Plānotās kopējās projekta izmaksas 12 943,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 10 000,00 EUR un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 2 943,00 EUR. Projekta vadītāja – Laura Aišpure.

Projekts “Sēlija – viena no Zemgales pērlēm”. Balstoties uz pozitīvo iepriekšējā gada pieredzi, projekta ietvaros vēsturiskā Sēlijas novada teritorijā tiks turpināta tradīcija organizēt tūrisma ralliju, kura dalībniekiem būs iespēja izzināt Sēlijas kultūrvēsturiskās vērtības un vietas, liekot uzsvaru uz seno amatu prasmēm, ainaviskajiem un arhitektūras pieminekļiem.

Plānotās kopējās projekta izmaksas 7302,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 5202,00 EUR un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 2100,00 EUR. Projekta vadītāja – Inta Tolmane.

Projekts “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”. Projekta mērķis – Zemgales, Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un popularizēšana mijiedarbībā ar Latgali reģiona tradīcijām. Projekts ir reģionālas nozīmes, tas sniegs ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Projekta ietvaros notiks Daugavas krastu – Latgales un Sēlijas – sadziedāšanās pasākums Dunavas pārceltuves teritorijā. Realizējot projektu, taps unikāla mūzikas koncertprogramma, tiks piesaistīti Latvijas mēroga mūzikas profesionāļi. Plānotās kopējās projekta izmaksas 3 752,64 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 2 698,24 EUR un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 1 054,40 EUR. Projekta vadītāja – Līva Stašule.

Līva Stašule,
projektu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv