Jaunizveidojamā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja

Download PDF

No 2021. gada 22. janvāra līdz 21. februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Jēkabpilī, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados, gaidām, saistībā ar apvienotā Jēkabpils novada izveidi, un vēlamajām pārmaiņām savā dzīvesvietā. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.

Piedalīties aptaujā iespējams elektroniski, sniedzot atbildes aptaujas elektroniskajā formā, kas publicēta novadu pašvaldību mājas lapās un pašvaldību Facebook kontos  https://forms.gle/aoHLnFtY7bfk2Bvc8 vai aizpildot aptaujas anketu drukātā formātā. Aizpildītās anketas lūdzam iemest Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūras, novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pastkastītēs.

<< APTAUJAS ANKETA >>

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv