Projekta ietvaros tiek iegādāts ģenerators

Download PDF

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies ģeneratoru.

Viena no problēmām plūdu un citu ārkārtas situāciju gadījumā ir elektroapgāde. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošus apstākļus, Dunavas pagasta ir iegādāts jaudīgs ģenerators, kuru var arī ērti pārvietot novada robežās, ja rodas vajadzība. Jēkabpils novads projekta ietvaros jau ir iegādājies pārvietojamo plostu ar dzinēju, 2021.gadā plānots iegādāties ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā.

Projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” rezultātā tiks izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldībās), izstrādātas jaunas sadarbības sistēmas, izveidota gudra un efektīva ugunsdrošības sistēma Nacionālajam parkam “Braslavas ezeri”, veikts pētījums par parazitārām infekcijām ūdenskrātuvēs projekta teritorijā, organizēti trīs mācību pasākumi mērķa grupām, noorganizētas trīs mērķa grupu pieredzes apmaiņas, organizēti informatīvie semināri skolēniem Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi), noslēguma konference, iegādāts ekipējums.

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES finansējums, pašvaldības līdzfinansējums – 4 991,32 eiro.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada projektu speciāliste

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv