Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un vēstures skolotājiem

Vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gads sācies ar nozīmīgām pārmaiņām. Skolās tiek realizēta kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošana 1., 4., un 7. klasēs, jaunā mācību satura  un pieejas mērķtiecīga iekļaušana  īstenotajās mācību priekšmetu programmās. Lai apzinātu mūsdienīgas idejas kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanā 7.klasē, veicinātu radošu un inovatīvu mācību materiālu … Turpiniet lasīt Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un vēstures skolotājiem