Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un vēstures skolotājiem

Download PDF

Vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gads sācies ar nozīmīgām pārmaiņām. Skolās tiek realizēta kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošana 1., 4., un 7. klasēs, jaunā mācību satura  un pieejas mērķtiecīga iekļaušana  īstenotajās mācību priekšmetu programmās.

Lai apzinātu mūsdienīgas idejas kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanā 7.klasē, veicinātu radošu un inovatīvu mācību materiālu izstrādi, Sociālās un pilsoniskās mācību jomas (MJ)  pedagogu apvienība sadarbībā ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi laikā no 2020. gada 6. novembra līdz 7.decembrim sociālo zinību un vēstures skolotājiem organizēja konkursu “Metodisko materiālu izstrādnes”. Konkursa nosacījums  bija izveidot sociālo zinību vai Latvijas un pasaules vēstures stundas 7. klasei nodarbības plānu un aprakstu darbam ar metodiskajiem materiāliem, tajā iekļaujot un norādot  stundas mērķi, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, zināšanas, prasmes, kompetences, vērtības, nodarbības/stundas gaitas aprakstu, nepieciešamos materiālus, palīglīdzekļus. „Metodisko materiālu izstrādņu konkursa”  labākie darbi būs publicēti un pieejami metodiskajam atbalstam kolēģiem.

Konkursa noslēgums 15.decembrī tika organizēts tiešsaistes platformā Zoom, un sadarbības partneru atbalsts piešķīra pasākumam īpašu atmosfēru, Ziemassvētku klātbūtnes sajūtu, labi paveikta darba prieku. Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka aktualizēja pedagoga nozīmīgo lomu izglītībā, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece apsveica klātesošos ar iedvesmojošiem vārdiem, vēršot uzmanību tam, ka intelektuālais resurss ir liela vērtība.

Patiess gandarījums, ka labo ierosmi atbalstīja sabiedrībā zināmi, aktīvi un izglītības darbu atbalstoši cilvēki. Pieci labāko darbu autori tika apbalvoti ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes Tencinājuma rakstu un sadarbības partneru balvām. Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe pateicās pedagogiem par to, ka šajā tik saspringtajā un ne būt ne vieglajā laikā skolotāji ir atraduši iespēju piedalīties konkursā. Jēkabpils Vēstures muzeja balva tika piešķirta skolotājai Mārītei Pērkonei no Aknīstes vidusskolas par viņas izvēlēto tēmu- “Dzīve viduslaiku pilī”. ‘’ZS Zaļbirzes’’ uzņēmēja, keramiķe Ineta Dzirkale sveica klātesošos: “Skolotājam vienmēr ir uzdevums apgaismot savu skolēnu izglītošanās ceļu. Tāpēc lai gaišas domas, sirsnīgs un mierīgs Ziemassvētku laiks! Lai radošas ieceres un panākumi Jaunajā gadā!” Keramiķes Inetas Dzirkales balvu ieguvēji- Krustpils pamatskolas pedagogs Ēriks Spuriņš par darbu “ES un es – ekonomiska, politiska un sociāla partnerība” un Rubeņu pamatskolas skolotāja Anita Vērdiņa par darbu “Seno  Austrumu civilizāciju sasniegumi- rakstības nozīme civilizāciju attīstībā”. Citrus SPA īpašnieka, uzņēmēja Modra Lāča balvas ieguvējas- skolotāja Irina Zeņina, Jēkabpils 3. vidusskola par metodisko darbu “Kā vadīt stresu?” un Viesītes vidusskolas skolotāja Sarmīte Stumbiņa par metodisko darbu “Kā apzināties un raksturot savu personību?”. Drukas Nams SIA atbalstīja „Metodisko materiālu izstrādņu konkursa” vērtēšanas komisijas darbu, SIA “Ošukalns”- konkursa noslēguma pasākuma 15.12.2020. muzikālo noformējumu- talantīgo jauniešu Ilzes Savickas un Arda Avotiņa dziesmas.

Paldies Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājai Andai Ķiplokai,  Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenajai speciālistei izglītības jautājumos Raineldai Muižniecei,  Jēkabpils Vēstures muzeja direktorei Inesei Berķei, ZS “Zaļbirzes’’ uzņēmējai, keramiķei Inetai Dzirkalei, SIA „OŠUKALNS” dibinātājam un īpašniekam, uzņēmējam Aigaram Nitišam, Citrus SPA īpašniekam Modrim Lācim, Drukas Nams SIA vadītājam Raivim Pavlovičam par atbalstu konkursa organizēšanā un noslēguma pasākuma īstenošanā! Paldies Ilzei Savickai un Ardim Avotiņam par skaistajām dziesmām!

Paldies  skolotājiem: Mārītei Pērkonei (Aknīstes vidusskola), Irinai Zeņinai (Jēkabpils 3. vidusskola), Ērikam Spuriņam (Krustpils pamatskola), Sarmītei Stumbiņai (Viesītes vidusskola), Anitai Vērdiņai (Rubeņu pamatskola)! Radošie un inovatīvie mācību materiālu kalpos kā palīgs pārējiem pedagogiem turpmākā darbā.

PIELIKUMI:

Soc_zin_stunda_E_Spurins

Soc_zin_stunda_I_Zenina

Soc_zin_stundas_plans_S_Stumbina

Vestures_stunda_M_Pērkone

Vestures_stunda_plans_A_Verdina

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Salas novadu Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Maija Kīne (Krustpils pamatskola)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv