Higiēnisko sejas masku izdale mazaizsargātām personām

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldībai valsts ir piešķīrusi individuālos aizsardzības līdzekļus – daudzkārt lietojamas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi).

Sejas maskas varēs saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes (personas) statuss.

Sākot ar 16.novembri  minētās personu grupas  var saņemt maskas Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs pie  sociāla darbinieka. Lūdzam sazināties ar sociālo darbinieku telefoniski un vienoties par tikšanas laiku.

2020. gada novembrī izsniegtās maskas ir paredzēta tikai viena katrai mazaizsargātajai personai, otras maskas izdale tiks veikta 2020.gada decembrī.

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv