ATGĀDINĀJUMS nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2020.gada 1.,2.,3. un 4. ceturksni jāsamaksā līdz šī gada 15. novembrim.

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  nomaksāt Nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Personas, kuras ir kavējušas likumā noteiktos maksāšanas termiņus, lūdzam pārliecināties, vai nav palikuši parādi, ko veido kavējuma nauda no laikā nesamaksātiem nodokļiem. To lūdzam izdarīt pa telefonu: 26675100, rakstot e-pastu: airita.liepina@jekabpilsnovads.lv

Nomaksāt NĪN iespējams Latvijas Pastā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv . Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Ja radušās finansiālās grūtības, aicinām nekrāt parādus, bet savlaicīgi griezties pašvaldībā, lai vienotos par nodokļa parāda samaksu pa daļām, noslēdzot Vienošanos. Tā var izvairīties no parāda un nokavējuma naudas uzkrāšanās, un zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas izmaksu segšanas.

Paldies visiem tiem nodokļu maksātājiem, kas šos maksājumus jau ir veikuši!

A. Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma
Vecākais nodokļa administrators

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv