Dunavas pagastā iegādāts pārvietojamais plosts

Download PDF

Oktobra sākumā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” ENI-LLB-1-135 (“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā) ietvaros iegādāts pārvietojamais plosts.Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas plūdu laikā, pateicoties piesaistītajam finansējumam projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros, Dunavas pagastā ir iegādāts pārvietojamais plosts ar dzinēju. Pārvietojamais plosts tika iegādāts, lai plūdu laikā vajadzības gadījumā būtu iespējams evakuēt cilvēkus vai mājdzīvniekus, nodrošinātu iedzīvotājus ar pārtikas piegādi un risinātu citus drošības pasākumus ārkārtas situācijas laikā. Līdz septembrim plostu paredzēts izmantot kā piestātni vietējiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņu drošību, izmantojot ūdens transportu. Tā atrašanās vieta turpmāk būs pie pārceltuves Dunavas pagastā. Ziemas periodā pontons tiks izcelts un glabāts speciāli tam paredzētā vietā.

Projektā plānots izveidot ilgtspējīgas dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmu, organizēt pasākumus iesaistīto mērķa grupu kapacitātes stiprināšanai, uzlabot tehnisko kapacitāti vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršanā, stiprināt sadarbību un palielināt informētību vides ārkārtas situācijās, izmantojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Jēkabpils novads projekta ietvaros iegādāsies ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā, pārvietojamo plostu un ģeneratoru Dunavas pagastā.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES finansējums, 4 991,32 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Jēkabpils novada projektu speciāliste Līva Stašule

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv