Informatīvā stenda uzstāde Lašos

Download PDF

Braucot pa mūsu novadu gar Daugavu (Ceļš Jēkabpils-Laši-Vandāni), viens no pirmajiem ciemiem ko apmeklē mūsu viesi ir Ābeļu pagasta ciems Laši. Diemžēl Lašos uzstādītā informatīvā karte bija morāli un fiziski novecojusi, tāpēc uzrunājot vietējos Ābeļu pagasta iedzīvotājus, kā arī pagasta pārvaldi biedrība “EKO Selonia” nolēma piedalīties Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā NVO iniciatīvu konkursā par jauna stenda izveidi. Projekta ietvaros tika izgatavots stends ar pastāvīgo informāciju kurā attēlota Jēkabpils novada karte ar tūrisma objektiem, piemēram, Jāņa Akuratera dzimtās mājas, Kaupres pilskalns, aktīvās atpūtas iespējām, pieejas vietām pie Daugavas un citu informāciju, kā arī stendā ir paredzēta vieta kur izvietot aktualitātes – plakātus par pasākumiem, sludinājumus utt. Biedrība arī iepriekš realizējusi infrastruktūras labiekārtošanas projektus un ja vien idejas un atbalsts neapsīks turpinās padarīt mūsu novadu pašiem un mūsu viesiem skaistāku.

Biedrības „EKO Selonia” dibinātāja
Baiba Navenicka

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv