Leimaņu bibliotēkas aktualitātes

Download PDF

No Jēkabpils novada bibliotēkām Leimaņu bibliotēkas vadītāja oktobrī un novembrī  ir iesaistījusies tiešsaistes semināros, lai apgūtu  mācību kursu “Modernu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu izveide”(mācības tika piedāvātas no katra novada vienai bibliotēkai). Mācības ar Kultūras ministrijas atbalstu pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasūtījuma nodrošina Datorzinību centrs. Kultūras ministrija īsteno prasmju pilnveides attīstības programmu, kuras mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbinieku profesionālo kvalifikāciju un prasmes, tajā skaitā digitālās, tādējādi paaugstinot nozares noturību un kapacitāti.

Mērķis: pilnveidot bibliotekāru un muzeju speciālistu zināšanas un prasmes digitālo vizuālo materiālu izveidē. Tiks iegūtas prasmes veidot infografikas, afišas, modernu un korektu grafisko noformējumu, iegūt kvalitatīvus attēlus, veikt attēlu apstrādi, veidot video.

Semināru norises vieta: tiešsaistes platforma “Microsoft Teams”.  Platformā tika izveidotas 5 mācību grupas atbilstoši tematiskajam un reģionālajam iedalījumam.

Nodarbību kopējais apjoms: 30 h + mājasdarbi + 18 h atgriezeniskā saite.

Pēc nodarbību noslēguma dalībniekiem ir pienākums aktīvi dalīties iegūtajās zināšanās un prasmēs ar kolēģiem, veikt proaktīvu zināšanu un prasmju tālāknodošanu, pilnveidot esošos un attīstīt jaunus bibliotēku un muzeju pakalpojumus.

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv