Par jaunizveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Download PDF

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domēm jāsasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce, kurai jāievēlē novada vēlēšanu komisija.

Jaunā novada vēlēšanu komisijas kompetencē ietilps tikai 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā.

Līdzšinējās republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas turpina darbu līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei, kuru sasauc 2021. gada 1.jūlijā , un, ja rodas tāda situācija šajā laikā , rīko parakstu vākšanas, tautas nobalsošanu, ārkārtas Saeimas  vēlēšanas.

Apvienojamā Jēkabpils novada pašvaldību (kurā ietilps Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada) domju deputātu kopsapulce tika sasaukta 2020.gada 29.oktobrī Jēkabpilī, Jēkabpils Tautas namā. Kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, par Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa un pieteikumu iesniegšanas kārtības noteikšanu un par Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanai sasaukšanu.

Kopsapulcē tika nolemts, ka Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijā darbosies 11 komisijas locekļi (ieskaitot komisijas priekšsēdētāju).

Kopsapulcē tika noteikt ka, Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš būs no 2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 13.novembrim.

Savukārt Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanai tiks sasaukta  2020.gada 26.novembrī plkst.16:00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 1. Reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
 2. Katram attiecīgās domes deputātam,
 3. Ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Vēlēšanu komisijas kandidātam jāatbilst šādām prasībām:

 1. Ir jābūt Latvijas pilsonim;
 2. Jāprot latviešu valodu;
 3. Jābūt vismaz vispārējai vidējai izglītībai;
 4. Nav jābūt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputātam;
 5. Nav jābūt pieteiktam par deputāta kandidātu vai nav jābūt kandidātu saraksta iesniedzējam.

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums pieejams pielikumā.

Pieteikumus, atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7.,8.pantam jāiesniegt līdz 2020. gada 13. novembrim:

 1. Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads;
 2. Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils;
 3. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils;
 4. Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils;
 5. Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts;
 6. Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesīte, Viesītes novads.

 

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītie pieteikumi jānosūta uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv

Tālrunis informācijai 65236777 vai bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008.

<< VEIDLAPA: Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums >>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv