Turpmāk C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrācija veicama ELEKTRONISKI

Download PDF

Turpmāk visas Valsts vides dienesta (VVD) izsniegtās atļaujas piesārņojošām darbībām varēs saņemt pilnībā elektroniski. Kopš šā gada marta atļaujas A/B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšana notiek tikai digitālā vidē – turpmāk arī C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija notiks tikai digitāli.

Iesniegumu iesniegšana arī C kategorijas piesārņojošām darbībām, līdzīgi kā A/B kategorijas, turpmāk veicama tikai elektroniski VVD informācijas sistēmas “TULPE” E-pakalpojumu portālā – https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/c/

C kategorijas piesārņojošā darbība tiks reģistrēta VVD informācijas sistēmā, bet informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju VVD ievietos savā tīmekļvietnē un par to elektroniski informē piesārņojošas darbības veicēju (operatoru).

VVD šobrīd aktīvi strādā pie šī e-pakalpojuma pilnveidošanas, tāpēc šobrīd klientu ērtībai e-pakalpojumā ir ievietotas norādes par sistēmā obligāti aizpildāmajiem datu laukiem un obligāti pievienojamajiem pielikumiem.

Iesniegumu VVD jaunai C kategorijas piesārņojošai darbībai iesniedz tikai elektroniski, autentificējoties VVD informācijas sistēmas “TULPE” E-pakalpojumu portālā https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/c/

 

Saziņa starp VVD un operatoru iesnieguma izskatīšanas laikā notiek

elektroniski e-pakalpojumu portālā un ar elektroniskā pasta starpniecību

VVD informāciju par reģistrāciju ievieto reģistrā http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-piesarnojoso-darbibu-registrs/ un elektroniski informē piesārņojošās darbības veicēju

Plašāka informācija par VVD e-pakalpojumiem pieejama VVD tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv