ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes septembrī Salas un Krustpils novada izmēģinājumskolās

Download PDF

karjera

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 turpina savu darbību Salas novada – Salas vidusskolā, Biržu pamatskolā un Krustpils novada – Krustpils pamatskolā, Sūnu pamatskolā un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā. Projekts paredz 7.-12.klašu iesaisti.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Pirms karjeras attīstības atbalsta plāna izveides, sadarbojoties ar skolu administrāciju un klašu audzinātājiem, tika veikta skolēnu interešu un vajadzību aptauja, apkopoti dati par skolēnu aktuālākajām nozarēm un profesijām. Sekoja sazināšanās un vienošanās ar darba devējiem, sociālo partneru pārstāvjiem par maksas un bezmaksas KAA pasākumu organizēšanu darba vidē un skolās.

Septembrī tika novadītas 8 grupu karjeras nodarbības. Trīs no tām Biržu pamatskolas 7.-9.klases skolēniem, viena Krustpils pamatskolas 8.a klases skolēniem, trīs Sūnu pamatskolas 7.-9.klases skolēniem un viena Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 7.-11.klases skolēniem. Izglītojamie tika iepazīstināti ar aktualitātēm projektā un iespēju saņemt individuālās karjeras konsultācijas. Aplūkotās karjeras nodarbību tēmas: „Es un mani klases biedri”, „Karjeras izvēles nosacījumi”, „Mērķu plānošana”. Nodarbību laikā izglītojamie karjeras izglītības jomā – pašizpēte – domāja, rakstīja, diskutēja, analizēja par jautājumiem, kas skar viņus pašus. Skolēni izteica savu viedokli par to, kas ir karjera un kādā vecumā tā tiek uzsākta. Iedziļinājās karjeras izvēles nosacījumos: gribu ( tas, ko es gribu/vēlos ) – varu ( tas, ko es varu ) – vajag ( kas ir vajadzīgs ) un daru ( tas, ko es jau daru vai darīšu, lai to sasniegtu ). Skolēni darbojās komandā ar mērķi, izmantojot asociatīvās kārtis, veidot sarunu un stāstu par sevi un citiem. Mācījās novērtēt komandas darbu un savu ieguldījumu tajā.

Ilona Golovceva,
pedagogs karjeras konsultants projektā
Salas novada un Krustpils novada skolās

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv