Rudens ekspedīcijas Jēkabpils novadā

Download PDF

5. un 27. septembrī notika divas ekspedīcijas dabā – piedzīvojums ar laivām Ziemeļsusējas upē un Mazā Bānīša pēdu meklēšana Zasas apkārtnē.

5. septembrī notika pirmā no projekta aktivitātēm – ekspedīcija – laivu pārgājiens Ziemeļsusējā. Iepriekš paredzētais scenārijs piepildījās ar uzviju, jo upe bija laivojama, tomēr daudzie sakritušie koki ļāva sajust pārgājiena elementus – līšanu, pieliekšanos, palēkšanos un pat brišanu. Kā atzina ekspedīcijas dalībnieki – bija grūti, bet patīkami. No malas grūti to saprast, bet šādos pasākumos fiziskais nogurums ir klātesošs ar emocionālo pacēlumu par dabas pirmatnējīgumu. Upes līkumainajos posmos elpu aizrāva īpaši vērtīgā Sēlijas dabas ainava, kura iekļauta dabas liegumā “Ābeļi”. Vērtīgu informācija par esošajām dabas vērtībām šajā dabas objektā sniedza dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe. Cilvēku atsaucība pasākumam bija liela, jo tā formāts bija samērā netradicionāls. Pasākumu apmeklēja dalībnieki no Rēzeknes, Aknīstes, Līvāniem, Asares, Gārsenes, Rīgas un daži pārstāvji arī no Jēkabpils novada. Dalībnieki tika nodrošināti ar nepieciešamo inventāru – laivām, sauso mantu maisiem, drošības vestēm. Pasākumā biedrības instruktors novadīja airēšanas apmācības ABC un iepazīstināja ar orientēšanos dabā, izmantojot projekta ietvaros iegādātos kompasus.

Savukārt 27. septembrī interesenti tikai aicināti baudīt zelta rudeni, dodoties kājām no Slates līdz Zasai. 15 kilometru garā posmā  apzinājām ne vien bijušās dzelzceļa stigas un staciju ēkas (paldies lieliskajām gidēm Ausmai Rubļevskai un Inārai Valainei), bet arī apmeklējām nozīmīgākākos apkārtnes apskates objektus: ejot grantsceļa segumu (noderēja pārgājiena nūjas) meža muzejā “Liepas” atradām zaķu, vilku un lūšu atspulgus, spriedām, vai “kukuruzņiki” vēl piestāj Zasas lidlaukā, skaidrojām, kādēļ Zasai ir Piezasa, “Bērzzemniekos” baudījām saimnieku laipnību (samīļojām zirgus, aitiņu Bučiņu, āzi Alfrēdu) un brīnišķīgās pusdienas, uzbūrām Sēlijas prasmju muzeja ekspozīcijas, atradām Zasas leģendas parka nostūros un dzirnavu slēģos. Noslēgumā uz mirkli pazudām Rūmes debešķīgajā amatniecības stāstā.

Ekspedīcijas “Domā globāli, dari lokāli” organizē biedrība “Sēlijas laivas” Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa ietvaros. Projektā piešķirtais finansējums sastāda 698,40 eiro. Par piešķirtajiem projekta līdzekļiem tika ne vien noorganizēts izglītošanas, kopienas saliedējošs pasākums un stiprināts lokālpatriotisms, bet arī uzlabota biedrības materiāltehniskā bāze, iegādājoties pārgājienu nūju komplektus un divus kompasus, kas noteikti būs noderīgi arī citos biedrības sarīkojumos.

Santa Šmite
biedrības “Sēlijas laivas”
projektu vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv