VAKANCE | palīgstrādnieks Zasas pagastā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116789 izsludina  pieteikšanos uz palīgstrādnieka amatu Zasas pagastā uz nenoteiktu laiku (pusslodze), alga pirms nodokļiem 225.00 EUR.

Galvenie darba pienākumi: Liepu ciema ūdensatdzelzošanas iekārtas darba uzraudzība;

Liepu un Akmeņāru ūdens trases un skaitītāju darbības uzraudzība;

Zāles pļaušana Liepās un Akmeņārēs;

Citi saimnieciski palīgdarbi.

Prasības pretendentam:

  • Pamata vai vidējā profesionālā izglītība;
  • Augsta atbildības sajūta par veicamo darbu, labas komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā, kā arī prasme plānot savu darbu un strādāt patstāvīgi;
  • Vēlama krūmgrieža un motorzāģa operatora apliecība.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 16. oktobrim (ieskaitot). Pretendentiem noteiktajā termiņā dokumenti jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvaldē, Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā klientu apkalpošanas speciālistam vai sūtīt uz e-pastu: zasa@jekabpilsnovads.lv.

Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu.

Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim uz tikšanos klātienē.

Kontaktinformācija:
Zasas pagasta komunālās saimniecības vadītājs Andrejs Hotuļevs, tālrunis 25482463

Klientu apkalpošanas speciāliste Aiga Mikušāne, tālrunis 65233082,

e-pasts: zasa@jekabpilsnovads.lv


Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Jēkabpils novada pašvaldība. Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202, reģistrācijas Nr. 90009116789, Tālr. 65220730, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv