Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzības pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2020. gada 14. augustā Valsts zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada otrajā kārtā iesniedza projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs”.

Projekta mērķis – zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas publiskajos ūdeņos, kvalitatīvi apsekojot ūdenstilpes bioloģiskos resursus, kā arī paaugstinot pašvaldības atbildīgo personu materiāltehnisko resursu un iespēju kapacitāti.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties bezpilota lidaparātu (dronu) ar papildus komplektāciju un nodrošināt iegādātā aprīkojuma praktiskas apmācības. Ar iegādāto aprīkojumu Jēkabpils novada pilnvarotās personas zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā spēs kvalitatīvāk veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus novada ūdenstilpnēs, tiks radīti labvēlīgi apstākļi zivju resursu saglabāšanai.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 3079,45, no kurām Zivju fonda finansējums – 2545,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 534,45 EUR

Līva Stašule,
Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv