Aicinām pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus apbalvošanai Valsts svētkos

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība aicina līdz 2020. gada 27. oktobrim plkst. 16.00 iesniegt aprakstus par Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri būtu pelnījuši tikt apbalvoti 2020. gada Valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā 17. novembrī Rubenes kultūras namā.

Kandidātus apbalvošanai ar Goda vai Atzinības rakstu var izvirzīt Domes deputāti, domes komitejas, komisijas, darba grupas, struktūrvienību vadītāji, Jēkabpils novadā reģistrētās juridiskās personas, iestāžu un sabiedrisko organizāciju amatpersonas, iedzīvotāji – ne mazāk kā 5 Jēkabpils novada pilngadīgi iedzīvotāji, kuri iesniegumā norāda iesniedzēja (savu) parakstu, tā atšifrējumu un dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandidātu, nepieciešams norādīt:

– fiziskai personai: vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, adresi, sabiedriskās aktivitātes, izvirzīšanas motivāciju;

– juridiskai personai: nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, izvirzīšanas motivāciju;

Lūgums iesniegt precīzus un pilnīgus aprakstus, konkrēti norādot apbalvojumam pieteiktās personas sasniegumus, kā arī pamatojumu, kādēļ persona tiek ieteikta apbalvojamam 2020. gada Valsts svētkos. Veidojot aprakstu, lūgums ievērot Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas NOLIKUMU >>.

Pieteikumus ar norādi “Apbalvošanai Valsts svētkos” var iesniegt:

– fiziski slēgtā aploksnē (parakstītus) Jēkabpils novada pašvaldībai administrācijā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī vai pagastu pārvaldēs nogādāšanai uz administrāciju;

– parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv

Pēc noteiktā termiņa iesniegtie pieteikumi netiks izskatīti.

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv