Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes, Krustpils novadu izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un pašvaldību vadītāju sanāksme Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā 28. augustā

Download PDF

Jauna mācību gada sākums ir laiks, kad prieks un cerības mijās ar satraukumu. Pagājušais mācību gads noslēdzās ar attālinātajām mācībām. 2020./2021.mācību gadu novadu izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un pašvaldību vadītāji uzsāka Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā.

Dalībnieki apmeklēja Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vietu Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, kur iepazinās ar izglītības iestādes mācību vidi, kas ir atbilstoša dažādām un individuālām bērnu mācīšanās vajadzībām.

Ābeļu pamatskolas svinību zālē visus priecēja skolēnu (vadītāja Iveta Bērziņa) iedvesmojošais muzikālais sveiciens.

Jēkabpils pašvaldības vadītājs Aivars Vanags, Salas pašvaldības vadītāja Irēna Sproģe, Aknīstes pašvaldības vadītāja Vija Dzene un Viesītes pašvaldības vadītājs Alfons Žuks savās uzrunās augstu novērtēja pedagogu ieguldīto darbu gan attālinātā mācību procesa norisē, gan sagatavojoties jaunajam mācību gadam un izteica atbalstošus nākotnes vēlējumus.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka sveica klātesošos un sniedza pārskatu par 2019./2020. mācību gadā paveikto, ieskicēja jaunā mācību gada mērķus un uzdevumus. Akcentēta kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana, epidemioloģiski droša mācību procesa organizēšana, skolu resursi un vide, paredzot mācības gan klātienē, gan attālināti un piedāvājot iespēju bērniem iesaistīties interešu ievirzes izglītības programmās.

Ievērojot drošības pasākumus, šogad Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības un Atzinības rakstus pedagogiem pasniedza izglītības iestāžu vadītājiem.

Apbalvojumu saņēma 9 pedagogi no sešām izglītības iestādēm:

Elga Miķēna – Aknīstes vidusskola,

Valentīna Bandere un Ilze Gaidele – Salas vidusskola,

Zoja Groznova – Dignājas pamatskola,

Kristīne Pazuha – Biržu pamatskola,

Benita Pavlovska un Līvija Zemlicka – Rubeņu pamatskolas,

Solvita Bogdanoviča un Agita Bērziņa – Antūžu pamatskola.

Elga Miķēna Aknīstes vidusskolā veiks direktores vietniece audzināšanas jomā pienākumus.

Jaunajā mācību gadā Dignājas pamatskolas darbu vadīs direktore Aelita Bērziņa, Mežāres pamatskolas darbu – direktore Ilona Golovceva, Vīpes pamatskolas darbu – direktore Liene Upeniece.

Variešu sākumskolā direktores pienākumus apņēmusies veikt Inese Ziediņa – Sūnu pamatskolas direktore.

Sanāksmes dalībnieki sveica Krustpils pamatskolas vadību un skolas kolektīvu ar sekmīgu Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) aprobācijas gaitu.

Par aktualitātēm speciālajā izglītībā ieskatu sniedza Aija Ozoliņa (Antūžu pamatskola) un par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpmāko gaitu stāstīja pedagoģe – karjeras konsultante Sarmīte Ratiņa ( Viesītes vidusskola).

Sanāksmes noslēgumā pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji kopā ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes speciālistēm Ženiju Bezdeli un Raineldu Muižnieci diskutēja par iecerēm jaunajā mācību gadā, kas solās būt izaicinājumiem un jauninājumiem bagāts.

Veiksmi, izturību un aizrautību mums visiem 2020./2021.mācību gadā!

 Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv