VAKANCE | Farmaceits-aptiekas vadītājs SIA “Rubenes aptieka”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009116789) meklē

farmaceitu-aptiekas vadītāju

darbam SIA “Rubenes aptieka”, adrese: “Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Amatam nepieciešama vidējā izglītība farmācijas jomā ar vismaz 5 gadu darba pieredzi farmācijā, vai augstākā izglītība farmācijas jomā.

Atlīdzība noteikta 848 EUR apmērā. Pašvaldība var piedāvāt apdzīvojamo platību.

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2020. gada 30. novembrim (ieskaitot), sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Par citiem darba nosacījumiem ieinteresētās pie Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektores pa tālruni 25617172.

 


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka:

-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu;

-iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība (kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5201);

-datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc konkursa noslēguma tiks iznīcināti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv