Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada mazajām gaismas pilīm

Download PDF

2020. gada 10. septembrī Jēkabpils novada bibliotēku darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada bibliotēkām.

Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas idejas saviem ikdienas darbiem bibliotēkās.

Pirmais pieturas punkts bija Staburaga pagasta bibliotēka, kur mūs sagaidīja bibliotēkas vadītāja Iveta Ločmele. Iveta ikdienā ir ne tikai bibliotekāre, bet tūrisma sezonas laikā pilda gida pienākumus, tāpēc vispirms ieklausījāmies Ivetas stāstījumā par seno Vīgantes muižas parka vēsturi un Staburaga  klints piemiņas vietu.

Pagasta bibliotēka atrodas skaistā vietā pie parka Staburaga Saieta namā, mājīgā un gaumīgi iekārtotā telpā. Bibliotēkas vadītāja pastāstīja par novadpētniecības darbu, varējām aplūkot novadpētniecības izstādi veltītu rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 gadu jubilejas atcerei.

Turpinājumā tālākais ceļš veda uz Sērenes pagasta bibliotēku, kuras vadītāja Daina Auermane  pamatoti var lepoties ar bibliotēkas darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, jo bibliotēkas telpās ir novadpētniecības istaba ar bagātīgu un interesantu eksponātu klāstu.

Ierodoties Jaunjelgavā, devāmies uz Jaunjelgavas vidusskolu, kuras telpās atrodas arī Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka. Protams vispirms uzmanību piesaistīja košos toņos dizaineru noformētās telpas, modernais tehniskais aprīkojums (bibliotēkā ir video novērošanas kameras).  Ar sajūsmu klausījāmies bibliotēkas vadītājas Ainas Strazdiņas stāstījumā par bibliotēkas vēsturi un šodienu.  Jāpiemin fakts, ka bibliotēkas darbinieces veic arī Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra pakalpojumus. Un vēl svarīgs fakts, ka telpu remonts, jaunās mēbeles ir iegūtas bez Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta, bet gan pateicoties novada finansiālajam atbalstam.

Šī bibliotēka patiesi ir, kā moderna 21,gs. bibliotēka un novēlam, lai jaunās telpas  vilina apmeklēt bibliotēku!

Neformālā gaisotnē pie kafijas tases tika pārrunāti ar bibliotekāro darbu saistīti jautājumi, dalījāmies pieredzē par bibliotēku akreditācijas  „noslēpumiem”.

Un tad mēs devāmies uz Daudzeses pagasta bibliotēku, lai satiktos ar tās vadītāju Valiju Lucāni. Ar interesi izstaigājām mazo un mājīgi iekārtoto  bibliotēku, bet galvenais ieguvām lielisku grāmatu „Daudzeses pagasta vēstures mirkļi”, kur viena no līdzautorēm ir pati  bibliotekāre Valija Lucāne. Pēc sarunām par bibliotekāru darbu, Valija mūs aicināja apskatīt  divas  novada sakoptākās lauku sētas- atraktīvā „ Pūpolu” saimnieka dārzu un  rudenīgi krāšņo „Gundegu”  māju daiļdārzu . Saimnieci Agritu Laizāni gan neizdevās mums mājās sastapt, bet dārza skaistums mūs patiešām pārsteidza!

Kā sacījis Cicerons – „Ja jums ir dārzs un bibliotēka, jums ir viss, kas nepieciešams”

Mūsu nākamā un šī brauciena pēdējā pietura- Sunākste. Sunākstē gides lomā iejutās bibliotēkas vadītāja Ramona Ukrina.  Sunākstes  bibliotēka ir kā maza gaismas pils savā pagastā, jo ja nebūs bibliotēkas, nebūs vispār nekā. Laba sadarbība bibliotēkai ir izveidojusies ar vietējo saieta namu un tās vadītāju, kopīgi tiek plānoti darbi, jo  viena pagasta iestādes  nevar būt konkurentes, jādarbojas kopīgi-tā uzskata Ramona Ukrina.

Sunākstes vārds ir saistīts ar Veco Stenderu un viņa atdusas vietu, luterāņu baznīcu (saukta Baltā baznīca),  Stendera Ābeces un nesen izveidoto Augstas Gudrības takām.

Šī ir vieta, kur atgriezties vēl un vēl.

Brauciena noslēgumā kopīgi secinājām, ka esam guvuši daudz lielisku iespaidu, un kādas jaunas idejas saviem turpmākajiem darbiem.

Paldies Jaunjelgavas novada kolēģiem par uzņemšanu!

Jaunām cerībām un radošām idejām zeltainu rudeni Jums un mums!

Jēkabpils novada bibliotekāri

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv