Biedrība “Cirkuži” realizējusi projektu “Laipni gaidīti Vandānos!”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Šeit skūpsta maizi, ja nokrīt zemē,

Bet izsalkušam ar akmeni nemet.
P. Paegle
Laipni gaidīti Vandānos!

Biedrība “Cirkuži” ir realizējusi NVO projektu ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu “Laipni gaidīti Vandānos!”. Projekta ietvarā ir izveidota vizuāli pievilcīga vieta iebraucot Vandānu ciemā, Dignājas pagastā no Jēkabpils puses.

Ir izgatavots un uzstādīts uzraksts VANDĀNI, izgatavots un uz karoga attēlots jaunais Dignājas pagasta logo, kurā attēlotas Dignājas pamatvērtības – pilskalns, baznīca, Daugava, citētas dzejas rindas no Dignājas dzejnieka Pētera Paegles, izveidota košumkrūmu dobe.

Projekta rezultātā ir labiekārtota publiska ārtelpa, ar apskates objektu, kura popularizē Vandānu ciemu, ceļ pašapziņu Vandānu ciema iedzīvotājiem.
27.08.2020. biedrības biedri un draugi pulcējās kopā uz atklāšanas pasākumu, kas tika noorganizēta kā talka, lai paveiktu pēdējos darbus – iestādītu košumkrūmus un uzvilktu karogu mastā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 709,42, no tiem pašvaldības finansējums 547 euro un līdzfinansējums EUR162,42.
Biedrības vārdā, Inga Stūrmane
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv