Aicinājums uz VARAM organizētu semināru Gārsenes pilī

Download PDF

Šī gada 24. septembrī Gārsenes pilī, Aknīstes novada Gārsenes pagastā notiks iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur iedvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā. Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu attīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par kopienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

Uz semināru aicināti vietējie aktīvisti un kopienu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas, pašvaldību administrācijas, plānošanas reģiona un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās puses.

Semināru organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums”. Semināra darba kārtība pieejama pielikumā.

Dalībai seminārā iespējams pieteikties šeit https://forms.gle/3knpg4p7bshmV8jbA līdz šī gada 18.septembrim.

Ja rodas jautājumi par semināra norisi, aicinām sazināties ar VARAM kontaktpersonu Indru Ciukšu (tālr.: 66016725; 29232602; e-pasts: indra.ciuksa@varam.gov.lv).

<< Semināra darba kārtība >>

Ieva Jātniece,
biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv