Sociāla dienesta paziņojums.

Download PDF

Ievērojot to, ka tuvojas mācību gada sākums Jēkabpils novada Sociālais dienests  vēlas atgādināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00 apmērā vienam bērnam.

Ka arī katram Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētajam daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam,  kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei EUR 20 apmērā .

Lai saņemtu pabalstu,  jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī vai pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs  un jāiesniedz  iesniegums pabalsta pieprasīšanai.

Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, nogādājot  pa pastu (iesnieguma veidlapa pieejama Jēkabpils novada mājas lapā jekabpilsnovads.lv),  vai  nosūtot uz e-pastu, vai izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lai saņemtu pabalstu uzsākot mācības Jēkabpils novada izglītības  iestāžu  1. klasē 2020/2021.mācību gada izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās, vēcākiem jāraksta iesniegumu izglītības iestādes vadītājām.

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja                                  L.Zeltiņa

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv