Jēkabpils novadā tiks realizētu divi jaunatnes iniciatīvu projekti

Download PDF

Ir noslēdzies “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu konkurss. Konkursā tika iesniegti 3 projekti. Izvērtējot projektus, komisija lēma atbalstīt un piešķirt finansējumu projektam “Mācies no cilvēkiem, mācies no dabas” – biedrība Ūdenszīmes (sasniedzot 49 punktus no 50), kā arī projektam “Nometne jauniešiem – “Izaicinājums”” – biedrība “Ūsiņš” (sasniedzot 42 punktus no 50).

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Novēlam veiksmi, atraktivitāti un izturību projektu īstenošanā, kā arī aicinām jauniešus aktīvi iesaistīties projektu aktivitātēs!

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Zemgales reģiona

Jēkabpils novada pašvaldības koordinatore,

Jaunatnes lietu speciāliste

Anastasija Krasutina

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv