Izlaidums – atšķirīgs, tomēr svinīgs un sirsnīgs

Download PDF

2020. gada Ābeļu pamatskolas izlaiduma klase ar savu audzinātāju Valdu Bērziņu.

Ābeļu pamatskolas 9. klasi šogad absolvēja 17 audzēkņi, un 12. jūnijā notika izlaidums. Saskaņā ar novadpētnieka Arnolda Jakubovska aprēķiniem – 161. Unikāls un vēsturisks, no citiem līdz šim bijušajiem atšķirīgs, taču tāpat svinīgs un sirsnības pilns.

Skola 180 gadus garajā pastāvēšanas vēsturē piedzīvojusi dažādas mācību formas un modeļus, pārdzīvojusi revolūcijas, divus pasaules karus, juku laikus un plūdus. Vairāki izlaidumi dažādu apstākļu dēļ “izkrituši”. Tomēr šis notika! Lai gan varēja būt citādi…

Šis – 2019./20. gada – mācību cēliens gluži negaidīti izvērtās par pārbaudījumu gan skolotājiem, gan audzēkņiem un viņu vecākiem, tas bija neziņas un izaicinājumu pilns, tomēr visi 17 devītklasnieki neierastajā situācijā godam apguva un pierādīja savas zināšanas, skolu beidzot sekmīgi, četri no viņiem – ar labām un teicamām atzīmēm. Dažādu iemeslu dēļ svinīgajā atestātu pasniegšanas pasākumā piedalījās vien 14 absolventu.

Svinīgā pasākuma norisē savas korekcijas ieviesa šāgada sērga COVID-19 un sakarā ar to noteiktie drošības pasākumi. Lai ievērotu nepieciešamās drošības prasības, skolas darbinieki bija parūpējušies, lai izlaidumā klātesošie ievērotu 2 m distanci. Savam absolventam blakus sēdēt bija atļauts tikai vienam no vecākiem  vai kādam citam vienā mājā dzīvojošajam, bet citiem sveicējiem bija jāgaida sava kārta, pastaigājoties pa gleznaino Daugavas krastu. Diemžēl, lai kā gribētos, absolventiem nebija ļauts čomiski apskauties ar tik sen neredzētajiem klasesbiedriem un pateicībā par mācību gados ieguldīto darbu sabučot klases audzinātāju Valdu Bērziņu, pirmo skolotāju Vinetu Grozu un citas skolotājas, kuras pulcēšanās ierobežojumu dēļ nedrīkstēja telpā atrasties. Atestāti un piemiņas veltes, kā arī atzinības apliecinājumi par mācību un interešu izglītības sasniegumiem bija izkārtoti uz galdiņiem un netika pasniegti no rokas rokā. Arī apsveikuma rokasspiedieni – vien domās un acu skatienos. Bet – citādi šai situācijā nedrīkst! Un arī izlaiduma klases kopbilde šogad īpaša – lai būtu ievēroti distancēšanās nosacījumus, bet visi satilptu kadrā uz skolas fona, fotogrāfs sēdēja uz palodzes Ābeļu vasaras muižiņas otrajā stāvā…

Jā, protams, šajā unikālajā izlaidumā pietrūka daudz kā (par ballīti līdz rīta gaismai nemaz nerunājot!). Tomēr gan audzēkņi, gan viņu vecāki teica paldies skolas darbiniekiem par to, ka izlaidums izdevies. Izdevies gana svinīgs un arī sirsnīgs. Cerams – labā atmiņā paliekošs.

Valdis Aleksandrovs
Autora foto

Lai gan visiem klātesošajiem noteikumi jau laikus izskaidroti, direktors, vēlreiz tos atgādina. Ar šāgada pasaules sērgu jokot nedrīkst…
Atestāti un piemiņas veltes, kā arī atzinības apliecinājumi par mācību un interešu izglītības sasniegumiem bija izkārtoti uz galdiņiem un netika pasniegti no rokas rokā.

 

Izlaiduma klases audzinātājai Valdai Bērziņai par katru savu audzēkni kas jaukā atmiņā, un katram, atestātu saņemot, viņa veltīja sirdssiltus vārdus.
Šīs klases pirmā audzinātāja Vineta Groza atcerējās gan to, kā šos nu jau gandrīz pieaugušos jauniešus pirms deviņiem gadiem sagaidījusi savā 1. klasītē.
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems, sveicot absolventus, atminējās, ka šāgada absolventi bijuši pirmklasnieki akurāt tai gadā, kad viņš stājies savā amatā. Tātad – arī viņš nu varot uzskatīt, ka beidzis pamatskolu!
Ābeļu pagasta pamatskolas direktors Juris Gaigals visiem novēlēja izbaudīt vasaru un veiksmīgas turpmākās dzīves gaitas.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv