Karjeras aktivitātes mācību gada noslēgumā un jūnijā

Download PDF

Neveiksmes neeksistē, ir tikai pieredze, no kuras va mācīties. Katrā situācijā ir vairākas izvēles. Tāpēc, ja kaut kas nesanāk, jāmēģina darīt citādi.

Viesītes vidusskolā joprojām tiek organizēts  darbs pie karjeras aktuālās informācijas pieejamības  nodrošināšanas platformā E-klase vidusskolēniem. Šinī periodā tiek strādāts pie metodisko materiālu sagatavošanas,VIAA anketām un izvērtējuma dokumentiem, kā arī jauno materiālu apobācijas “Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai sniegtu vēl kvalitatīvāku karjeras atbalstu izglītojamiem.

Karjeras aktivitātes mācību gada noslēgumā:

*25.05.- 8.a.klase vizuālās mākslas nodarbība ‘Profesijas zieds’. Jaunieši izvēlējās profesiju, analizēja, konsultējās un vizualizēja. Dažu jauniešu darbi redzami foto pielikumā.

*28.05.- 6.b.klase iesniedza 2.uzdevumu konkursā “Šodien laukos”. Sākums ir ļoti sekmīgs. Esam līderu grupā! Paldies vecākiem  un bērniem par atbildīgu uzdevumu pildīšanu! Zvejojām un rakstījām dzejoļus. Savukārt, 3.uzdevums būs saistīts ar putniem. Darbi tiks izstrādāti visu vasaru. Visiem izturību!

Jūnijā pedagogs karjeras konsultants  apmeklē  IZM un DU profesionālās pilnveides kursu programmu “Pedagogs karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču apguvi 160.st.). No jaunā  mācību gada tiks sniegtas individuālās konsultācijas izglītojamiem, tā palielinot atbalstu karjeras plānošanā, izglītības un profesijas meklējumos.

Saulainu un radošiem notikumiem pildītu vasaru!

Materiālu sagatavoja Viesītes vsk pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv