Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2019./2020. m. g. noslēgums

Download PDF

Neparasti, attālinātās mācīšanās gaisotnē noslēdzies 2019./2020.m.g. Kopā tiek likti un analizēti mācību gada rezultāti: kas izdevies, ko vajadzēja darīt citādāk, kā jutās skolēni, pedagogi, vecāki šajā laikā. Tika izvērtēti arī projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” darbības rezultāti Jēkabpils novada skolās (Rubeņu, Dignājas pamatskola, Zasas vidusskola). Kopumā, analizējot projekta darbību visa mācību gada garumā, tika izdarīti secinājumi, ka pedagoga palīgu darbs nelielajās lauku skolās ir īpaši novērtējams, jo ļoti svarīgs ir individuālais atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām, skolēniem, kas daudz kavējuši slimības dēļ. Svarīgi ir diferencēt darbu stundās, kas nepieciešams, lai skolēni dziļāk izprastu mācību saturu. Papildus mācību programmai tika apgūtas un nostiprinātas arī pašvērtējuma prasmes, kas svarīgas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Dažkārt skolēniem, kam grūti koncentrēties ilgstošam darbam, bija nepieciešama īpaša individuālā pieeja. Cik bērnu, tik modeļu, kā skolēns apgūst zināšanas, un pedagoga palīgs ir viena no iespējām šo pieeju realizēt.

Novada skolu pedagogu palīgi uzskata, ka mācību sasniegumi būtu zemāki, ja pedagogu palīgi nebūtu strādājuši papildus, īpaši tas attiecas uz matemātiku un dabaszinībām, jo šie priekšmeti bieži vien sagādā grūtības.

Novada skolu 4 pedagogiem bija iespēja apgūt zināšanas profesionālās pilnveides programmā “DIBELS Next” 0-3. klasei, kur apguva agrīnās lasītprasmes diagnostikas metodiku, lai novērtētu agrīnās lasītprasmes attīstību. Iegūtie rezultāti palīdz izprast skolēna lasītprasmes apguves problēmas un līdz ar to sniegt ieteikumus individualizētam atbalstam.

Ļoti apmeklētas bija robotikas pulciņa nodarbības projekta ietvaros Rubeņu pamatskolā, kur kopīga darba rezultāts bija darboties spējīgs ceļamkrāns, kas satver, paceļ un pārvieto dažādus priekšmetus un kāpurķēžu traktors, kurš pārvietojoties pārvar šķēršļus.

Fizikas gada turpinājuma ietvaros gan klātienē, gan attālināti novada skolās notika praktiskās nodarbības, kas fizikas mācību priekšmetu padarīja interesantu un aizraujošu. Tie bija eksperimenti ar dažādām optiskām ierīcēm, vielām un materiāliem, bet attālināti pēc pedagoga telefoniskiem un rakstiskiem norādījumiem tika veikti praktiski ar sadzīvi saistīti eksperimenti.

Aizvadīts gads, kura noslēgums prasīja daudz enerģijas mums visiem, tāpēc novēlu jauku, saulainu vasaru! Lai izdodas atpūsties un tiksimies septembrī!

Projekta koordinatore Ilona Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv