SIA “Jumīši” Rubenes pagastā īsteno LEADER projektu

Download PDF

Pagājušā gada nogalē SIA “Jumīši” uzsāka LEADER projekta “Mobilās pirts iegāde un jauna pakalpojuma uzsākšana uzņēmumā “ realizēšanu. Projekta ietvaros tika iegādāta mobilā (pārvietojamā) pirts un uzsākta tās noma. Projekta mērķis – uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna pakalpojuma izveide. Mobilā pirts pieejama ikvienam – labsajūtai, atpūtai, veselībai, protams, iepriekš vienojoties par vietu, kur tā jāaiztransportē un laiku. Mēs tiešām esam priecīgi, ka sākoties siltākam laikam, šis pakalpojums kļuvis interesants gan vietējiem, gan tālākā apkārtnē dzīvojošiem. Mobilā pirts būtībā ir tāda pati klasiska pirts ar visām pirtij raksturīgajām īpašībām-  var uzmest garu, pērties, skaloties, šajā sakarā mums gan dažkārt uzdod  jautājumus, ko drīkst un ko nedrīkst, un tas  liecina, ka  pirtī iešana tiek uztverta apdomīgi un tas ir labi.

Pateicamies biedrībai ‘’Lauku partnerība Sēlija’’, Lauku atbalsta dienestam gan par iespēju, gan atbalstu, ražotājam -par kvalitatīvi izgatavotu un tieši termokoka materiāla pirti, kas bija svarīgi, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk. Paldies arī mūsu  pirmajiem -priecīgajiem pirtsdraugiem, kuri jau paspējuši izmēģināt -kā tas ir, kad pirts atbrauc uz pagalmu!

LEADER projekti ir labs instruments kā arī tu vari realizēt savas idejas!  Lai visiem laba vasara, esiet tuvāk dabai un tuvāk sev, un ja radās interese par pirtiņas nomu,  zvani, pastāstīsim sīkāk!

 SIA Jumīši (Andis –tel.29464767; Rita-tel.28382780)
www.jumisi.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstīibas programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātes ‘’Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas’’  ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas 7480, , publiskais finansējums 5236,€.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv