Ābeļu pamatskolā – vasarai vārti vaļā!

Download PDF

Parasti Ābeļu pamatskola mācību gadu noslēdza ar krāšņu pasākumu, kam dots nosaukums “Vasarai vārti vaļā”. Šoreiz visiem zināmu iemeslu dēļ pasākuma nebija, turklāt uz rudeni pārceltas iecerētās skolas 180 gadu jubilejas svinības, taču vasara ir un būs, un tai ceriņziedu smaržas un putnu dziesmu apvītie vārti atvērti!

Rūpes par mazākajiem

Bērnudārza grupa Brodos strādājusi visu pavasari un turpina strādāt. Pārtraukums būs vien no 6. līdz 31. jūlijam.

COVID-19 pandēmijas un sakarā ar to noteikto ierobežojumu sākumā bērnudārznieku vecāki bija satraukti: ja reiz nedrīkst bērnus vest uz bērnudārzu, bet nav neviena, kurš viņus pieskata, jo pašiem jāiet uz darbu, tad… Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde Brodos visu pandēmijas laiku strādājusi, un visu “stingro ierobežojumu” laiku katru dienu to apmeklējuši 2–4 bērni. Vai vecāki sapratuši ierobežojumu pamatotību? Grupas audzinātāja Guna Sola atzīst: “Vecāki patiešām bija saprotoši, nemēģināja krāpties, ja gadījumā bijusi saskarsme ar cilvēkiem, kam noteikta karantīna, un bērnus uz bērnudārzu veda tikai tajos gadījumos, ja nebija citas izejas. Mūsdienās arī vecvecāki ir vēl pietiekami jauni, lai viņiem būtu savi darba pienākumi un viņiem nebūt iespējams pieskatīt mazbērnus. “Stingro ierobežojumu” laikā vecāki netika bērnudārza telpās ielaisti – bērni pie durvīm tika sagaidīti, pie durvīm nodoti atpakaļ vecāku gādībā. Un, protams, notika pastiprināta dezinfekcija, kas turpinās vēl joprojām.”

Jāatceras, ka “stingro ierobežojumu” posmā kontaktēšanās starp dažādu mājsaimniecību locekļiem bija aizliegta! Riharda tētis Ingus ir pateicīgs par iespēju dēlu laist bērnudārzā arī šajā laikā: “Ārkārtas situācijas sākumā divas nedēļās ar bērnu nosēdējām mājās. Diemžēl ilgāk nevarējām uz darbu nedoties, visi bijām veseli, ar riska grupas personām tikušiem nebijām, uzticējāmies arī citiem vecākiem, ka viņi neriskētu ar citu veselību vai pat dzīvību, tāpēc arī izlēmām vest dēlu uz bērnudārzu. Mēs vispār esam ļoti apmierināti ar to, kas un kā notiek šajā bērnudārzā: bērnam tiek veltīts pietiekami daudz uzmanības, atmosfēra un attieksme pret bērniem un darbu ir ļoti laba, visi mazie ir apčubināti, samīļoti. Jūtamies, kā privātā dārziņā savu bērnu palaiduši!”

Ir dzirdēti pārmetumi un spriedelējumi par to, ka bērnudārza personālam alga maksājama atkarībā no “pieskatāmo” audzēkņu skaita. Pašlaik (2. jūnijā) grupas apmeklētāju skaits izaudzis līdz 12, pievienojušies divi bērni no Dignājas. Jā, pāris bērnus “pieskatīt” varbūt ir vienkāršāk. Taču – pedagoga atdeve darbam un atbildība, ko viņš uzņemas par vienu vai 101 vienu bērnu, ir un paliek nemainīga!

Audzinātājām un auklītei jādodas arī atvaļinājumā, un šā iemesla dēļ pirmsskolas grupa Brodos būs slēgta no 6. līdz 31. jūlijam.

Piecgadnieki un sešgadnieki obligātās izglītības programmas ietvaros saņēma uzdevumus attālināti. Ja bija nepieciešams, vecāki varēja mācību materiālus paņemt skolas vestibilā. vecākās pirmsskolas grupas skolotāja Sandra Utināne atzīst, ka šis bijis šaubu pilns izaicinājums, taču rezultāts patiešām iepriecinājis – atsūtītie mācību darbiņi liecina, ka bērni apguvuši visu nepieciešamo, lai varētu droši uzsākt mācības 1. klasē. “Un, protams, jāsaka paldies vecākiem, kuri ar pirmsskolniekiem nodarbojušies! Šādā situācijā bez viņu līdzdalības un ieinteresētības rezultāti, šķiet, nebūtu tik labi,” piebilst Sandra.

Nākamajam mācību gadam sešgadniekiem jau pasūtinātas grāmatas un krāsainas darba burtnīcas. Šie mācību līdzekļi izstrādāti saskaņā ar kompetenču pieeju mācību procesā.

Lai interesantāk

Šis bijis skolēniem psiholoģiski sarežģīts laiks, kad mācībām grūti koncentrēties. Dažs labs brīvības garšu sajutis audzēknis bija attālināti jāsagana un jāpārliecina uzdoto izpildīt, reizumis šajā procesā iesaistot arī vecākus. Tomēr, šo mācību gadu noslēdzot, Ābeļu pamatskolā nav neviena nesekmīgā, un te nu jāuzteic skolotāju un palīgpersonāla neatlaidīgais un pašaizliedzīgais darbs, organizējot tiešsaistes nodarbības un individuālās attālinātās konsultācijas, pedagogu darbadienai bieži vien  ieilgstot pat līdz pusnaktij. Saskaņā ar Jēkabpils novada nolikumu “Par stipendijām 7.–12. klašu skolēniem Jēkabpils novada skolās” pieciem Ābeļu pamatskolas audzēkņiem piešķirts “materiāls stimuls” arī turpmāk mācīties atbildīgi un vismaz tikpat labi.

Lai padarītu apgūstamo mācību vielu interesantāku un arī realizētu valstī noteiktās izglītības vadlīnijas (starpdisciplīnu jeb kompetenču izglītību), Ābeļu pamatskolas pedagogi izstrādājuši mācību uzdevumus, kas jo īpaši aktuāli attālinātajā mācību procesā. Piemēram, sporta skolotāja Tatjana Donāne, sadarbojoties ar kolēģēm, izstrādājusi īpašas darba lapas, kurās apvienoti sporta, dabas zinību un angļu valodas uzdevumi. Marta beigās 1.–3. klasei sagatavots uzdevums “Pavasara ekspedīcija”, kurā apvienotas sporta, dabaszinību un angļu valodas un nodarbības – iešana pa dažādām virsmām, augu atpazīšana un nosaukšana, dažādu objektu nosaukšana angļu valodā. Aizpildītās darba lapas vērtēja katra priekšmeta skolotāja atsevišķi. Maijā 4.–6. klases skolēniem bija pēc fotogrāfijām jāmeklē fotoorientēšanās objekti, bija ne tikai kārtīgi jāizkustas, bet arī jāatbild uz jautājumiem angļu valodā (2–3 km garie maršruti izstrādāti individuāli, atkarībā no bērna dzīvesvietas; arī angliski atbildamie jautājumi katras klases audzēkņiem atbilstoši). Šie bija nedēļas laikā izpildāmi mājasdarbi. Prieks, ka jaunāko klašu skolēni šos apvienotos mājasdarbus paveica visi un visus un vien daži lielākie bērni šo to neizpildīja līdz galam (un līdz ar to saņēma atbilstoši zemāku vērtējumu). Paredzams, ka līdzīgi interesanti uzdevumi skolēnus gaidīs arī nākamajā mācību gadā, kad, cerams, bīstamās infekcijas draudi būs norimuši. Jāpiebilst, ka skolēnu fiziskās aktivitātes kontrolei izmantotas viņu tālruņos instalētās aplikācijas, kuru lietošana ir noderīga arī pašiem bērniem.

Izlaidums būs!

Mācību gads noslēdzies. Vasarai vārti vaļā. Vēl tikai 9. klases izlaidums.

Šis bijis izaicinājumu laiks – kā organizēt un realizēt to vai šo? Kā viens no šādiem organizatoriskajiem izaicinājumiem bija mācību grāmatu un arī skolēniem lietošanā nodoto tehnisko līdzekļu (planšetdatoru un datoru) nodošana skolai, kā arī liecību izsniegšana 1.–8. klases audzēkņiem. Lai šis process noritētu saskaņā ar nepieciešamajiem drošības noteikumiem, tika sastādīti cilvēku ierašanās grafiki, un jāteic paldies vecākiem, kuri tos ievēroja.

Vēl kāds izaicinājums – devītklasnieku izlaidums un tā organizēšana.

Devītklasnieki šajā pavasarī iztika bez eksāmeniem, taču tas nenozīmēja, ka viņiem atzīmes tika liktas par skaistām acīm. Audzēkņiem nācās krietni pasvīst, lai attālināti apgūtu visu apgūstamo, un arī skolotājiem neklājās viegli, tomēr galu galā visi 17 devītklasnieki pamatskolas absolventu statusu godam nopelnījuši.

Izlaidums paredzēts 12. jūnijā, un tas notiks saskaņā ar aktuālajos normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. Protams, klātienē. Protams, ar bildēšanos. Varbūt izlaidums nebūs tāds, kādu dažs izsapņojis, taču drošība – pirmajā vietā. Absolventi un viņu vecāku par izlaiduma norisi un drošības prasībām ir informēti. Jebkurā gadījumā šāgada skolu beidzēji jau ir iekļuvuši vēsturē – kurš gan vēl varēs mazmazbērniem stāstīt, ka skolu beidzis “tajā trakajā infekcijas gadā”?! Un galu galā – vasara ar visu, kas šim gadalaikam piederas, bija, ir un būs! Vasarai vārti vaļā!

Informāciju sagatavoja Valdis Aleksandrovs
Autora foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv